Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Από τη φαρμακευτική φροντίδα στη φαρμακευτική επικοινωνία: making more health for patients

  • Βασική ορολογία: Φάρμακο, φαρμακοποιός, φαρμακευτική, φαρμακείο
  • Έννοια και πλαίσιο της φαρμακευτικής φροντίδας
  • Κατηγορίες φαρμακευτικής φροντίδας στο φαρμακείο
  • Σχέση της φαρμακευτικής φροντίδας με τη γνώση του φαρμακοποιού και την επικοινωνία με τον πελάτη
  • Η έννοια του επικοινωνήσιμου πληροφοριακού φορτίου
  • Κατηγορίες επικοινωνήσιμων πληροφοριακών φορτίων στο φαρμακείο
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά
  • Παραδείγματα επικοινωνίας με εφαρμογή στη φαρμακευτική φροντίδα
  • Πρακτικά συμπεράσματα

Εισηγητής: 

Μανώλης Μιτάκης , φαρμακοποιός, διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Boehringer Ingelheim Ellas A.E., πρόεδρος της Ακαδημίας Μάρκετινγκ Επαγγελματιών Υγείας

Ημερομηνία διεξαγωγής: 

24/10/12

Ώρα διεξαγωγής: 

15:00

Διάρκεια: 

90'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου