Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Παράταση ρύθμισης οφειλών στο ΤΣΑΥ έως 31/8

Κατόπιν ενημέρωσης από τον πρόεδρο του ΠΦΣ η προθεσμία ρύθμισης για οφειλές στο ΤΣΑΥ μεταφέρθηκε για τις 31 Αυγούστου. Η επίσημη ανακοίνωση του ταμείου αναμένεται αύριο.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Στην ΗΔΙΚΑ έχουν το καλύτερο χόρτο..

Θέμα: «Σχετικά με τη χειρόγραφη εκτέλεση συνταγών φαρμάκων από τα φαρμακεία». 

Θέτουμε υπόψη σας ότι παρατηρούνται προβλήματα από τη χειρόγραφη εκτέλεση των συνταγών. Κατόπιν αυτού σας ενημερώνουμε ότι χειρόγραφη θεωρείται η εκτέλεση η οποία γίνεται μόνο με τη βοήθεια του τοπικού συστήματος του φαρμακείου χωρίς είτε άμεση (μέσω της web σελίδας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) είτε έμμεση (μέσω του API)σύνδεση με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Στο φαρμακείο μπορούν να εκτελεστούν συνταγές φαρμάκων που...μπορεί να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά από τον ιατρό (μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ή μπορεί να την έχει γράψει ο ιατρός με το χέρι σε ένα τύπου ΙΚΑ συνταγολόγιο (πράσινη συνταγή). 

Σε περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης των συνταγών τα τοπικά συστήματα των φαρμακείων, για να βοηθήσουν τους φαρμακοποιούς, εξέδιδαν αυτόματα από το σύστημα από ένα λευκό χαρτί με μόνο τις τιμές, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τα αιτούμενα ποσά μέχρι και μια «προσομοίωση» της εκτύπωσης που παράγεται όταν το φαρμακείο εκτελεί συνταγές με τη βοήθεια του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σημειώνοντας με διάφορους τρόπους ότι πρόκειται για χειρόγραφη εκτέλεση συνταγής. Τις εκτυπώσεις αυτές τα φαρμακεία τις υπέβαλαν στον ΕΟΠΥΥ για να πληρωθούν.

Επειδή, αυτές οι εκτυπώσεις των χειρόγραφων εκτελέσεων δεν έχουν τον ίδιο σχεδιασμό και για να διευκολυνθεί ο ορθός έλεγχος και η εκκαθάριση αυτών, επισυνάπτονται οι ακόλουθες φόρμες που θα χρησιμοποιούνται από τα φαρμακεία στην περίπτωση χειρόγραφης εκτέλεσης συνταγών: 

Μια για την εκτέλεση της συνταγής και μια για κάθε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που θα χρειαστεί. Η μορφή τους είναι αντίστοιχη με αυτήν που παράγει η Ηλεκτρονική συνταγογράφησηΕπισημαίνεται στις φόρμες ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις για τις ταινίες γνησιότητας (δεν υπάρχει η σειρά φαρμάκου) αλλά μπορούν να κολληθούν συνολικά μέχρι δώδεκα ταινίες γνησιότητας φαρμάκων. 

Η νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τα φαρμακεία αμέσως μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων από την εταιρία που τους εξυπηρετεί μηχανογραφικά και πάντως όχι μετά τις 1/9/2015. 

"Στη νέα εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης της συνταγής χρησιμοποιούνται 2 φόρμες: Μια για την εκτέλεση της συνταγής και μια για κάθε σελίδα πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που θα χρειαστεί. Η μορφή τους είναι αντίστοιχη με αυτήν που παράγει η Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά το barcode που τυπώνεται έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Barcode 16 συνολικών αριθμητικών ψηφίων, τύπου CODE 128 (όπως στην ηλεκτρονική εκτέλεση) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

Σημείωση_1: Το Barcode επαναλαμβάνεται στην κάτω αριστερή πλευρά της συνταγής με την ίδια μορφή (Code 128) και στην πάνω δεξιά γωνία σε μορφή Data Matrix 2D (για όσες εφαρμογές έχουν την δυνατότητα να παράγουν 2D barcodes). 

Σημείωση_2: Για την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις 12 διαθέσιμες θέσεις στην εκτύπωση της εκτέλεσης της συνταγής ανεξάρτητα από τη «γραμμή» του φαρμάκου και μόνο αν το σύνολο των εμβαλαγίων που εκτελούνται με τη συνταγή είναι περισσότερα από 12, να τυπώσετε και την ή τις σελίδες πρόσθετων ταινιών γνησιότητας που απαιτούνται. 

Επιπρόσθετα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους φαρμακοποιούς και στις εταιρίες που παράγουν και συντηρούν τα προγράμματα εφαρμογών τους τα εξής: 
  1. Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ συνταγών και όχι των εκδόσεων. Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της ΣΚΠ που αναφέρεται στην ημερομηνία εκτέλεσής της και υποβάλλεται από το φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσής της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση. 
    Π.χ. Αν ένα φαρμακείο εκτελέσει με δύο μερικές εκτελέσεις μια συνταγή, με την πρώτη μερική εκτέλεση στις 30/8/2015 και τη δεύτερη μερική εκτέλεση στις 2/9/2015, τότε: 
    •   Στην υποβολή του Αυγούστου θα συμπεριλάβει την εκτύπωση της 1ηςμερικής εκτέλεσης μαζί με την έκδοση του ιατρού, ενώ την εκτύπωση της 2ηςμερικής εκτέλεσης θα τη συμπεριλάβει (χωρίς την έκδοση του ιατρού) στην υποβολή του Σεπτεμβρίου. 
    •   Η 1η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 30/8/2015 στη ΣΚΠ του Αυγούστου ενώ η 2η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 2/9/2015 στη ΣΚΠ του Σεπτεμβρίου. 
  2. Κάθε μηνιαία υποβολή ενός φαρμακείου πρέπει να περιλαμβάνει μία και μόνο μία ΣΚΠ για όλες τις συνταγές φαρμάκων (είτε retail είτε ΦΥΚ), ανεξάρτητα αν αυτές αφορούν φάρμακα ή εμβόλια και ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους


Τέλος, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν αποφυγή της χρήσης συρραπτικών (προτιμήστε συνδετήρες) και υπενθυμίζουμε ότι το «δίπλωμα» των συνταγών δεν προσφέρει απολύτως τίποτα (απλώς «χάνεται» χρόνος και από τα φαρμακεία και από τον ΕΟΠΥΥ) ενώ δημιουργεί προβλήματα στην επεξεργασία τους από τον ΕΟΠΥΥ. 
Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να δοθεί στις Εταιρείες που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα των φαρμακείων. 

Επισυνάπτονται τα υποδείγματα των δύο νέων φορμώνΣυνημμένα: τα υποδείγματα των δύο νέων φορμών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ:

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Εγκύκλιος αποζημείωσης αναλωσίμων/ειδών διατροφής-Ειδικά για επιθέματα

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το οποίο αναγράφεται στην υπ’αρ.55471 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1561-21/6/13) και σκευάσματα-τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τα οποία έχουν θεσπισθεί είτε ανώτατες τιμές αποζημίωσης (εκάστου είδους ή / και μηνιαίως) ή / και ανώτατες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες.
  

  
Σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, η αποζημίωσή του προυποθέτει τη γνωστοποίηση εκάστου είδους στον ΕΟΦ και την καταχώρησή του στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ καθώς και, σύμφωνα με το υπ’αρ.31596/12-7-13 έγγραφο του Οργανισμού, την προσκόμιση στα Τμήματα Παροχών βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης, σε περιπτώσεις που καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές (πλην φαρμακείων, των οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει την εμπορία των ανωτέρω ειδών).

Επισημαίνεται, ότι, κατ’εξαίρεση, για τα επιθέματα απαιτείται προσκόμιση στη Διεύθυνση Φαρμάκου πρόσθετης βεβαίωσης χαρακτηρισμού του είδους ως επίθεμα, η οποία εκδίδεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του ΕΟΦ, προκειμένου να τεκμηριώνεται η κατάταξη του είδους στην κατηγορία των επιθεμάτων.

Παράλληλα, σχετικά με τις τιμές αποζημίωσης, βάσει της προαναφερθείσης Υπουργικής Απόφασης, αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές του προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, όταν αυτή αναφέρεται στις τιμές του ελευθέρου εμπορίου του άρθρου 24 του Ν.3846/2010 (Α’ 66) ή εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έχουν ορισθεί χαμηλότερες, κατ’εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 32 του ίδιου Νόμου.

Σε περίπτωση που τα είδη δεν έχουν καταχωρηθεί το Παρατηρητήριο Τιμών, για την αποζημίωση των εν λόγω προιόντων, λαμβάνονται υπ’όψιν οι τιμές των παραστατικών αγοράς (αποδείξεις ή τιμολόγια).

Λαμβανομένων υπ’όψιν των παραπάνω, υπό το πρίσμα του εξορθολογισμού και της συγκράτησης των δαπανών που αφορούν στην αγορά των ανωτέρω ειδών, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας των κυκλοφορούντων ειδών στην Ελληνική αγορά και με στόχο να αποτραπούν περιστατικά υπερτιμολόγησης και δεδομένης της υπ’αρ.263 Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ (Συνεδρίαση 217/26-3-15), παρακαλούνται όσοι προμηθευτέςεπιθεμάτων και οστομικών υλικών (εταιρείες και φαρμακεία) έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (e-ΔΑΠΥ) να αποστείλουν, έως 1-8-15 (ημερομηνία Ταχυδρομείου ή αρ. Πρωτ.Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ) στην Υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (άρθρο 8, παρ.4) στην οποία:

α) θα τεκμηριώνεται ότι είναι καταχωρημένοι στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ,

β) θα αναγράφονται τα είδη τα οποία διαθέτουν στην αγορά και τα οποία θα αντιστοιχίζονται με τους κωδικούς με τους οποίους αυτά αναγνωρίζονται στο ΕΚΑΠΤΥ και

γ) οι τρεις χαμηλότερες τιμές του συγκεκριμένου είδους (επιθέματος ή / και οστομικού υλικού), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η μία θα αφορά κράτος με ανάλογο πληθυσμό.

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία της παραγράφου γ θα πρέπει να συμπληρωθούν σε τρεις στήλες στις οποίες θα πρέπει να προστεθεί και μια τέταρτη, στην οποία θα αποτυπώνεται ο αριθμός καταχώρησης του είδους στο ΕΚΑΠΤΥ και τα οποία θα προστεθούν στην ηλεκτρονική φόρμα που έχει ήδη αποσταλεί από τους προμηθευτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidiki_diatrofi@eopyy.gov.gr
προκειμένου τα είδη που εμπορεύονται να καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Εάν προμηθευτής προτίθεται να τιμολογήσει στον ΕΟΠΥΥ προϊόν σε τιμή χαμηλότερη του Μέσου Όρου που προκύπτει από τις τρεις χαμηλότερες τιμές του είδους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλάβει στα δικαιολογητικά που θα καταθέσει στη Δ/νση Φαρμάκου κλειστό φάκελο με την προσφορά του.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΕΤΑΑ: Υπαγωγή σε κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία


Στο ΦΕΚ 69/2.7.2015 Τεύχος Α δημοσιεύτηκε ο Ν4331/15 που, μεταξύ των άλλων, στο αρθ.39 προβλέπει την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας με ανάλογη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Διευκρινιστικές οδηγίες θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα ύστερα από απόφαση του ΔΣ του Ε.Τ.Α.Α. ,την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και των σχετικών εγκυκλίων του εποπτεύοντος Υπουργείου. 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να βρείτε τη σχετική διάταξη και τις αντίστοιχες αιτήσεις . 


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ταμείο από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου. 

Παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι πριν την υποβολή της αίτησης να μελετούν προσεκτικά τη σχετική διάταξη. 

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας
σχετικά με την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
από ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. 


Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4331/2015 και την Φ.10043/οικ.32742
/811/2015, εισάγονται ανά κατηγορία ασφαλισμένων οι εξής ρυθμίσεις:
 
 Α. Νέοι Ασφαλισμένοι – Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
 


1. Οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και δύνανται να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016.
 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 15 του ν.3986/2011, οι νέοι ασφαλισμένοι του
 ΕΤΑΑ υπάγονται σήμερα υποχρεωτικά, βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, στην 1η, 2η ή 3η
 ασφαλιστική κατηγορία, ενώ στις λοιπές ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες (4η έως 14η ασφαλιστική
 κατηγορία) έχουν υπαχθεί προαιρετικά κατόπιν σχετικής αίτησης. Ως εκ τούτου με τη νέα ρύθμιση
 όσοι βρίσκονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην
 1η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ όσοι βρίσκονται στη 3η ασφαλιστική κατηγορία μπορούν να
 επιλέξουν την υπαγωγή τους στην 1η ή στην 2η ασφαλιστική κατηγορία. 
 
2. Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, ενώ η
 υπαγωγή στην επιλεγείσα κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επομένου
 έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση. Συνεπώς, για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 
31/12/2015 η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα γίνει από 1/1/2016 και θα ισχύει
 μέχρι 31/12/2016.

Επιπλέον, δικαίωμα επιλογής κατώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν και οι
 ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί κατόπιν αίτησή τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον
 υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015. Η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα 
αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016.
 
 Αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015 δεν είναι δυνατή, καθώς
 με αίτησή τους που έχει υποβληθεί στις αρχές του 2015 έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους σε ανώτερη
 της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία (π.δ. 124/1993, 125/1993, 126/1993).
 
 Κατ’ εξαίρεση, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
 αναδρομικά από 1/1/2015 θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015. Σε περίπτωση που οι
 ασφαλισμένοι επιλέξουν την αναδρομική τους υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από
 1/1/2015, έχουν όμως καταβάλλει ήδη ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί της υποχρεωτικής
 ασφαλιστικής κατηγορίας, οι Υπηρεσίες των Τομέων θα προχωρούν σε συμψηφισμό της
 προκύπτουσας διαφοράς με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Ευνόητο είναι ότι η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα αφορά το σύνολο του έτους
 και όχι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην προκύψει ζήτημα κατά τον
 υπολογισμό της σύνταξης για το έτος αυτό.


Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Συνεπώς οι
 ασφαλισμένοι που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε συγκεκριμένη ασφαλιστική κατηγορία,
 κατώτερη της υποχρεωτικής, δεν μπορούν να επανέλθουν με νεότερη αίτησή τους επιλέγοντας
 άλλη κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των περιπτώσεων απώλειας
 του σχετικού δικαιώματος.
 
 Για παράδειγμα εάν ένας ασφαλισμένος που βρίσκεται υποχρεωτικά στην 3η ασφαλιστική κατηγορία
 και επιλέξει να υπαχθεί στη 2η ασφαλιστική κατηγορία δεν μπορεί να επανέλθει με νεότερη
 αίτησή του ζητώντας να υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
 
 3. Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει
 κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή σε περίπτωση
 ύπαρξης οφειλών να έχουν υπαχθεί καθεστώς ρύθμισης και να είναι ενήμεροι. 
 
Για να παραμείνουν στην επιλεχθείσα κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, οι ασφαλισμένοι πρέπει
να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ όσοι έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθμισης οφειλών να μην εκπέσουν αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση εκπίπτουν του
δικαιώματος παραμονής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, και επανέρχονται αυτοδικαίως
στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαγόταν βάσει του χρόνου
 ασφάλισής τους, ως να μην είχαν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα.


Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας,
ο ασφαλισμένος μπορεί να ασκήσει εκ νέου το δικαίωμα για μία μόνο φορά, κατατασσόμενος
στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη του επομένου της υποβολής της νέας
 αίτησης μήνα.

Ευνόητο είναι ότι από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος
 επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας επανέρχονται στην ασφαλιστική κατηγορία
 που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου κατά τον
 οποίο ο ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 – 17 του ν.3986/2011 είχαν ως ημερομηνία έναρξης
 εφαρμογής την 1/7/2011. Από την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4331/2015 προβλέπεται 
ευνοϊκό καθεστώς εξόφλησης οφειλών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που αφορούν το χρονικό
 διάστημα από 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων του ν.3986/2011. Συγκεκριμένα οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε ισόποσες
 μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών λόγω καθυστέρησης εξόφλησής 
τους. 
 
4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους λοιπούς Τομείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης,
 ασθένειας και πρόνοιας του ΕΤΑΑ, καθώς και στην Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και τον
 Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ.
 
 
 Β. Παλαιοί Ασφαλισμένοι – Εξαίρεση από την καταβολή πρόσθετης εισφοράς

Αντίστοιχα με τα ανωτέρω, οι παλαιοί ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα
 εξαιρούνται για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016 από την υποχρέωση
 καταβολής της πρόσθετης εισφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ. 14 του ν.3986/2011.
 Σε περίπτωση που για το ανωτέρω διάστημα έχει καταβληθεί η πρόσθετη εισφορά, θα γίνει 
συμψηφισμός του ποσού που έχει καταβληθεί με μελλοντικές εισφορές.

Από 1/1/2017 και μετά, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν την πρόσθετη εισφορά όπως προβλέπεται 
από το ν.3986/2011.

Ευνόητο είναι ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους νέους ασφαλισμένους, προκειμένου 
οι παλαιοί ασφαλισμένοι να εξαιρεθούν από την καταβολή της πρόσθετης εισφοράς θα πρέπει
 να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, και να
 καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Γ. Παλαιοί και Νέοι Ασφαλισμένοι – Ρύθμιση οφειλών από την εφαρμογή του ν.3986/2011


Επισημαίνουμε ότι οι οφειλές που ρυθμίζονται κατά τον ανωτέρω τρόπο αφορούν αποκλειστικά 
τα πρόσθετα ποσά εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν λόγω της εφαρμογής των ρυθμίσεων
 του ν.3986/2011, δηλαδή οφειλές λόγω μη καταβολής της πρόσθετης εισφοράς για τους
 παλαιούς ασφαλισμένους και λόγω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική
 (υποχρεωτική υπαγωγή στη 2η ασφαλιστική κατηγορία). Λοιπά ποσά οφειλών από
 ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρονική περίοδο δεν υπάγονται
 στην παρούσα ρύθμιση.

Νόμος 4331/2015

Αίτηση για υπαγωγή σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

πληρωμη υπολοίπου Μαρτίου


Μόλις έφυγαν από ΚΜΕΣ οι "δισκέτες" με το υπόλοιπο 50% της πληρωμής για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ Μαρτίου.

Τα χρήματα για όσους πληρώνονται μέσω ΔΙΑΣ θα είναι διαθέσιμα...

...το απόγευμα της Δευτέρας 20/7. Οι διανεμητικοί θα πληρωθούν Τρίτη 21/7 

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Αυτός ο Τζήμερος , από που ψωνίζει φάρμακα.

Τι να πεις για άτομα που γράφουν, χωρίς να σκέφτονται.
Άτομα μνημονιακά που εξυπηρετούν απλά συμφέροντα.
Ο Τζήμερος , με το λογότυπο, "μένουμε Ευρώπη¨στο facebook του εξηγεί πως ονειρεύεται την Ευρωπαική Ελλάδα.
ΜΥΣΥΦΑ στα σούπερμαρκετ. Τα σούπερμαρκετ που ανήκουν σε 4 πολυθενικές δεν είναι συντεχνία, συντεχνία είναι τα 11.000 φαρμακεία.
Οι 4 πολυεθνικές λειτουργούν με ανταγωνισμό (σχεδόν ίδιες τιμές σε όλα τα προιόντα μεταξύ τους σε μη διατιμιμένα προιόντα με markup τουλάχιστον 50%) ενώ οι 11.000 φαρμακοποιοί με το μισό ποσοστό κέρδους, δε δημιουργουν?
Ο Τζήμερος θέλει τον πολίτη να πάρει σιμβαστατίνη TEVA με 1€, όχι ελληνική στα 8 (ανωτάτης ποιότητας, εφάμιλλης της εισαγόμενης των 11€), που είναι και η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ πανευρωπαικά. Ας μας εξηγήσει την εξαίρεση της Teva του 1€ να ελέγχεται από τον τοπικό ΕΟΦ μετά από διμερή συμφωνία Ισραηλ- ΕΕ....
Τα βράδια , ποιος θα τα πουλάει τα ΜΥΣΥΦΑ? Όχι τα ΣΜ, αλλά τα φαρμακεία. Τα σμ , δεν τα συμφέρει να τα δουλεύουν τέτοια ώρα, ο "συντεχνιακός¨ φαρμακοποιός μπορεί.. 
Αλλά όπως λέει και ο ίδιος. ας πουλάει πιο ακριβά.. Ίσως για να κάνει το κομμάτι του ο Τζήμερος, να χαιδέψει αυτάκια, νομίζει ότι επειδή αυτός θέλει να παίρνει ότι βρίσκει στα δικά του παρεάκια, προτείνει ο φτωχός νεοέλληνας να αγοράζει πιο ακριβά... Έτσι απλά , για να μπουν στα σμ κ να πάρουν και άλλο κομμάτι ύλης. Και ο Έλληνας να αγοράζει πιο ακριβά φάρμακα που δεν αποζημιώνονται από το ταμείου του, γιατί απλά κάποιοι φάγανε τα λεφτά των εισφορών του, και για αυτό το κομμάτι, δε μιλάει καθόλου ο Τζήμερος.
Ας μου απαντήσει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο νόμος με υποχρεώνει να είμαι παρών συνεχώς στο φαρμακείο μου και να πουλάω συγκεκριμένη ύλη, αλλά ο μαρκετας να πουλάει ντεπον, καλοριφερ, κλιματιστικά , καφετιέρες, κρέατα, ψωμιά? Γιατί να δίνεται σε κάποιον να πουλάει ότι θέλει, και σε άλλον όχι?
Ας μας εξηγήσει ποιος εξοφλεί το ΦΠΑ, τους μισθούς και την εφορία του τακτικά? Ο μαρκετάς , η euromedica ή το φαρμακείο και το ιατρείο της γειτονιάς?
Ποιός θα πληρώσει τα χρέη αυτών των εταιριών στο Δημόσιο? Ο τζήμερος ή ο έλληνας φορολογούμενος? 

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Εγώ τι θα ψηφίσω την Κυριακή?

Σε κατάσταση εμφυλίου ή χώρα. Κίνδυνολόγω?οχι βέβαια. Οι εμφύλιοι πάντα ξεκινούσαν από την πόλωση μερίδας ατόμων που εξυπηρετούσαν προσωπικά συμφέροντα κ μαζί, σαν ρέμα, μπορουσα ν να παρασύρουν τους πάντες.
Ας δούμε τις δύο πλευρές της Κυριακής, τους βόρειους κ τους νότιους.
Απ τη μια ειχαμε τις κυβερνήσεις Σαμάρα, Καραμανλή, Βενιζέλου Σημίτη Παπανδρέου. Αυτοί ειναι υπευθυνοι για τα 300 δις που χρωσταμε. Μαζί τα φαγαμε, άλλοι όμως ψιχουλα κ άλλοι τόνους. Φτιάξανε τη νέα Ελλάδα, αυτοί διόριζανε όλους τους φίλους τους σε προνομιούχες θέσεις, κάνανε το δημόσιο τομέα υπερογκωδη, επιβράβευση τους τεμπέληδες, τους κλέφτες κ τους απατεώνες. Μίζες , σκάνδαλα, μαστροποι, έμποροι ναρκωτικών, όλα κάτω από μια ομπρέλα. Για το χρήμα κάνανε τα πάντα, πουλούσαν την Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί, γλειφανε τους ξένους κωλους κ γεμιζανε τις τσέπες τους.
 Μαζί με τους "ευρωπαίους" συνεταίρους, τα golden boys, και τους καναλάρχες κάνανε πάρτυ. Είχανε κ το λαό καλεσμένο, τον κερνουσανε σφηνάκια, για να τον γλυκανουν. Θέλανε να πηδήξουν ομως κιολας. Ειχανε τους καλεσμένους για το τζαμπα γαμησι, αυτούς που τους βαφτιζανε συντεχνητες , τεμπέληδες, στενόμυαλους. Για να καθησουν πιο εύκολα, όμως ειχανε και τις πουτανες πολυτελείας. Δικές τους πουτανες , ακριβοπληρωμένες, βολεμενες στα καλύτερα κρεβάτια. Οι περισσότερες δεν το δινανε, ήταν απλά ντυμενες έτσι και κυριος σκοπός τους ήταν να αποπλανουν τον κόσμο να τον υποχρεώνουν να  έρθει στα "σουσελ". Οχι ότι αυτές δεν κάνανε ποτέ τσιμπούκι. Έτσι ξεκίνησαν. Κολλώντας αφισες, αλλά επειδή κάνανε τα καλύτερα γαμησια, ήταν οι πιο ανήθικες, βολευτηκαν στα καλύτερα. Αυτές είναι που κάνουν το μεγαλύτερο ντόρο κ τώρα, αυτές θα χάσουν τα περισσότερα.
Στην άλλη πλευρά είναι ο Τσίπρας. Ήρθε για να αλλάξει τους κανόνες του σπιτιού. Ήρθε με φορά, φώναξε , αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν ήξερε πως να το κάνει. 5 μήνες χωρίς αποτέλεσμα. Μπορείς να αλλάξεις ένα μπουρδέλο κ να το κανείς γραφείο? Δύσκολα, αλλά γίνεται μόνο αν είσαι ικανός. Κ το τιμ Τσίπρα δεν είναι ικανό. ο τυπος απλά είναι στο μπουρδέλο, κ ρωτάει τους καλεσμένους πως θα γινει το πάρτυ. Ένα πάρτυ που υποσχέθηκε να βάλει τέλος. Αλλά , δυστυχώς και αυτός φαγητό μόνο στο μπουρδέλο βρίσκει. Οι πιο θερμοί υποστηρικτές: ή μερίδα που γουσταρε το τζαμπα φαι, κ ας πονουσε κ λίγο ο κωλος μετά αν κ τις περισσότερες φορές έβρισκαν τρόπο να την σκαπουλαρουν.
Λίγο παραδίπλα υπάρχου  κ μερικοί γείτονες.  Μικρές δουλειές , ξέρεις από πριν τι καπνό φουμαρουν. ΚΚΡ , ποτάμι,χρυσή Αύγη, κόμματα που δε θα έπρεπε να υπάρχουν.
Οπότε εγώ την Κυριακή δε ψηφιζω, δεν παω στο πάρτυ ούτε σαν καλεσμένος ούτε σαν πουτανα...