Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Από Νοέμβριο τα εμβόλια μαζί με τα φάρμακα

Γίνεται ευκολότερος ο τρόπος κατάθεσης συνταγών στον ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση που θα κάνουμε τον άλλο μήνα (συνταγές Νοεμβρίου, αυτό το μήνα καταθέτουμε κανονικά)!! Όπως συμφώνησε ο ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ από 1-11 και μετά τα εμβόλια θα κατατίθενται μαζί με τα φάρμακα και θα αριθμούνται κανονικά στη σειρά τους όπως όλες οι συνταγές και δε θα χρειάζεται ξεχωριστό τιμολόγιο!
Δείτε το έγγραφο:
ΠΦΣ: Απάντηση σε ερώτηση συναδέλφου για την υποχρέωση εφημεριών και το διευρυμένο ωράριο

Αθήνα, 29/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 3001

Προς τον κ. Λάμπρο Χριστοδούλου, φαρμακοποιό
Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Υποχρέωση εφημεριών και διευρυμένο ωράριο»

Σε απάντηση του από 06.10.2014 ερωτήματός σας, το οποίο εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα εξής:


1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991 ορίζει σχετικώς: «2. Της υποχρεώσεις εφημεριών απαλλάσσονται, μετά από απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος».

2ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991). 
Το δε άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

3ον. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β) Γ.Π.118308/08.02.2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κατόπιν ομοφώνου γνωμοδότησης της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κρίθηκε ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο η πλήρης συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κατά νόμον καταρτισθέν πρόγραμμα εφημεριών χωρίς εξαιρέσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τοις πάσι ότι ΟΥΔΕΙΣ εξαιρείται της υποχρεώσεως εφημεριών. 

Έτσι, φαρμακοποιός που αιτείται την εξαίρεσή του από τις εφημερίες που ορίζει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν δύναται να συμμετέχει στο διευρυμένο ωράριο ή να λειτουργεί το φαρμακείο του κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 12 της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.
Είμαστε εις διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών το Bexsero;


Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που συνεδρίασε στις 15 Οκτωβρίου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, ύστερα από ενάμιση χρόνο, αποφάσισε να μην ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το εμβόλιο Bexsero, παρότι πρόκειται για το μοναδικό παγκοσμίως που παρέχει προστασία από την οροομάδα Β του μηνιγγιτιδόκοκκου.Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το πράσινο φως για την κάλυψη του εμβολίου ή όχι, θα πρέπει να δοθεί από τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών.

Ενημέρωση

Γράφει ο Παναγιώτης Σπυρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Παναγιώτης Σπυρίδης

Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014
Διαβάστηκε 130 φορές
Είναι  γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε και εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγείας προς έγκριση, τις παρακάτω μεταβολές στο πρόγραμμα εμβολιασμών.  Οι  πληροφορίες είναι μάλλον ασφαλείς και γνωστές από ημερών, προτιμήσαμε όμως να σιωπήσουμε έως ότου αρχίσουν να συζητούνται ευρύτερα, κάτι που πράγματι έγινε.
  1. Δεν εντάχθηκε το εμβόλιο κατά της οροομάδας Β του μηνιγγιτιδοκόκκου (BEXERO), στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  2. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α, μεταφέρθηκε από την κατηγορία των υποχρεωτικών στην κατηγορία των  προαιρετικών εμβολίων
  3. Το 13δύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκκου( PREVENAR 13), θα περιλαμβάνει δύο αντί τρεις δόσεις στο βασικό εμβολιασμό και μία αναμνηστική δόση μετά τον 12ο μήνα της ηλικίας
  4. Το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου C, θα χορηγείται σε μία μόνο δόση στην ηλικία των 13 μηνών

ΣΧΌΛΙΟ
Προσωπικά, συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την θαρραλέα απόφαση να μπει κάποια τάξη στο θέμα των εμβολιασμών των παιδιών.
Διαφοροποιούμαι όμως στο γεγονός ότι παρέμεινε η χορήγηση του εμβολίου κατά της Φυματίωσης (BCG),στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί εννοούμε να αποτελούμε παγκόσμια πρωτοτυπία, μια και είναι πλέον γνωστό ότι στην ηλικία αυτή μόνο προβλήματα δημιουργεί, χωρίς να προσφέρει στη στρατηγική της αντιμετώπισης της Φυματίωσης. Όπου μπορεί να προσφέρει , χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης, χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, όσο το  νεογνό βρίσκεται ακόμη στο Μαιευτικό Τμήμα.
Εμβολιασμός στο Μαιευτήριο εφαρμόζεται και σε αναπτυγμένες χώρες, επιλεκτικά, σε νεογνά που θα ζήσουν σε οικογενειακό περιβάλλον ενεργού φυματίωσης και κυρίως πολυανθεκτικής φυματίωσης.

Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ

Προ ολίγου στο Μαρούσι έπεσαν οι υπογραφές για την τριετή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ με παράλληλη κατάργηση των ατομικών συμβάσεων.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο και το παράρτημαΠαρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αθήνα 20-12-2012

Αριθ.Πρωτ.: 44869

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας & Αλμυρού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία»

Σχετικό: Έγγραφό σας με αριθμ.πρωτ.6480/Φ.7,1/11-10-12 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι,


....προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη συνταγών που εκδίδονται από Κρατικά, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας απαιτείται να υπάρχουν: 

1. Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού

2. Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:

• Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Παναγιώτα ΛίτσαΟι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος). Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.

Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.
  • Το Lyrica αποζημειώνεται για όλες τις ενδείξεις του και η ευθύνη έτσι κι αλλιώς βαρύνει τον Ιατρό (άρα δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής)
  • Τα εμβόλια πνευμονιόκοκκου δεν χρειάζονται πια φυλασσόμενη συνταγή.

Δείτε το έγγραφο:

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αθήνα, 9/10/2014
Ο ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε το  αίτημα  του ΠΦΣ για την παράταση της ημερομηνίας έναρξης αναφορικά με την αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού χωρίς Εμπορική Ονομασία με έναρξη ισχύος από 1/11/2014.

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Χαμένο χαρτί του Εοπυυ ακυρώνει παλιές συνταγές!

Δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές ιατρών με αναλώσιμο υλικό που φέρουν εμπορική ονομασία αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ!

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Θέμα : «Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου του Οργανισμού,
... δεν γίνονται πλέον δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, ούτε έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αποζημίωση παραστατικών που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις επί των οποίων αναγράφονται εμπορικές ονομασίες αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, επισημαίνεται ότι για όσες γνωματεύσεις φέρουν εμπορικές ονομασίες ειδών και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την
1/7/14 (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού), η απόδοση δαπάνης θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού και η ισχύς του προαναφερθέντος υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου θα ξεκινά την 1η ημέρα του επόμενου μηνός (Ιούλιος 2014) από τον μήνα (Ιούνιος 2014) κατά τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.