Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Κ. ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ: REBATE ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ/ΣΥΝΤΑΓΗ


30-7-14

Α) Ο όρος REBATE (η υποχρεωτική έκπτωση υπέρ ΦΚΑ που κάνουν τα φαρμακεία) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2011 με τον ν.3918. Στο νόμο αυτό, άρθρο 34, παρ. 1. Δίδονται οι εξής ορισμοί : 

ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
Ακολούθησε ο ν.4052/2012 όπου έγιναν κάποιες τροποποιήσεις σχετικά με ο Rebate, (άρθρα 24,26, βλ. σχετικό ενημερωτικό ΠΦΣ αρ.πρωτ. 3432 8/12/12), χωρίς όμως να αλλάξουν οι παραπάνω ορισμοί.

Β) Στην αρχή κάθε έτους, τα φαρμακεία και σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό που λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ, κόβουν πιστωτικό τιμολόγιο στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ισοσκελισθούν φορολογικά τα έσοδα. Από τον Ιανουάριο 2014, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση σχετικά με το πώς κόβονται τα πιστωτικά, το ενημερωτικό που αναρτάται στην πύλη eopyykmes και αφορά το rebate, εμπεριέχει ΦΠΑ, ώστε να γίνεται αποφορολόγηση στο πιστωτικό. Το rebate, πάραυτα, υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας.

Το 2014, τα φαρμακεία κόβουν κάθε μήνα χωριστό τιμολόγιο για τα αναλώσιμα ΣΔ και χωριστό για τα εμβόλια. Τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά, σύμφωνα με ενημερωτικό υπογεγραμμένο από την κ.Λιτσα Π. 24-1-14 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τη φαρμακευτική δαπάνη. 
Επίσης, σε ενημερωτικό του ΠΦΣ α.π.546 13/2/14, αναφέρεται : 


“Με την έκδοση ξεχωριστής κατάστασης και ξεχωριστού τιμολογίου επιτυγχάνονται: α) Το ποσόν των εμβολίων αξίας περίπου 150.000.000 ευρώ ετησίως δεν θα προσμετράται στο πλαφόν της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης όπως και το ποσόν των εμβολίων που υπόκειται σε rebate. β) Άλλωστε το απομένον ποσό των υπολοίπων φαρμάκων μειώνεται κατά την αξία των εμβολίων και κατά συνέπεια μειώνεται το καταβαλλόμενο rebate, καθότι θα υπολογίζεται σε μικρότερο ποσό.”

Γ) Στο ν.4093/2012 θεσμοθετείται η παρακράτηση ενός ευρώ ανά συνταγή υπέρ ΕΟΠΥΥ, το οποίο προστίθεται στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου και αφαιρείται από το αιτούμενο στον ΕΟΠΥΥ ποσόν.

Δ) Πλέον, καθώς λάβει ενημερώσεις από το eopyykmes για τις πληρωμές από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2014, παρατηρούμε το εξής :
REBATE παρακρατείται και επί του του 1 ευρώ ανά συνταγή, παρά το ότι αυτό ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ), ούτε αφορά την αξία του τιμολογίου που υποβάλλεται από το φαρμακεία στον ΕΟΠΥΥ.

(βλ. σχετικό ενημερωτικό από eopykmes, όπου ως «Αιτούμενο» αντιστοιχίζεται το ποσόν της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμών και όχι το τελικό ποσό του τιμολογίου)
Οι συνάδελφοι μπορούν να διαπιστώσουν πως το ποσόν επί του οποίου υπολογίζεται τοrebate προκύπτει αποφορολογώντας  το ποσόν της ΣΚΠ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της άθροισης των μονόευρων,  συν το ποσόν της δαπάνης εμβολίων, και ακολούθως υπολογίζεται το rebate και προστίθεται το ΦΠΑ.

REBATE παρακρατείται και επί της αξίας των εμβολίων.


Είναι εύλογο λοιπόν να διατυπωθούν οι εξής απορίες : 

Α) Πως είναι δυνατόν να επιβάλλεται rebate σε ένα ποσόν όχι μόνο δεν επιβαρύνει τον ΕΟΠΥΥ αλλά αντιθέτως τον απαλλάσσει ισόποσα από το τίμημα που έχει πληρώσει ο ασθενής ως επιβάρυνση, δηλαδή ως αύξηση της συμμετοχής του; 
Β) Τα εμβόλια για ποιο λόγο επιβαρύνονται με Rebate;
Γ) Λογίζεται ως φαρμακευτική δαπάνη και το ποσό που πληρώνουν οι ασθενείς ως επιβάρυνση του 1 ευρώ / συνταγή αλλά και η δαπάνη των εμβολίων/παραγώγων αίματος?

Εγείρονται πολλά ερωτηματικά που αφορούν σοβαρά οικονομικά ζητήματα, φορολογικής φύσεως, τρόπου υπολογισμού φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και υποχρέωσης των φαρμακοποιών σε εντελώς περιττή και εξαντλητική γραφειοκρατική διαδικασία.


Βαρδιάμπασης Κώστας 
Πρόεδρος ΦΣ Ρεθύμνης
Τακτικός Αντιπρόσωπος στον ΠΦΣ

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Εγκύκλιος-ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για συνταγές ανασφάλιστων

Μετά τις οδηγίες του ΠΦΣ μέσω ΗΔΙΚΑ έχουμε και την επίσημη εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για το πώς θα χειριστούμε αυτές τις συνταγές.

Παρακάτω θα κάνουμε και μία προσπάθεια να συνδυάσουμε τις πληροφορίες.

Δείτε οδηγίες και το έγγραφο:
  • διαφορετικό πακέτο (ηλεκτρονικές-χειρόγραφες-εμβόλια-ανασφάλιστοι) μέσα στον ίδιο φάκελο
  • χωρίς συγκεντρωτική
  • ξεχωριστό Τιμολόγιο αλλά μαζί φάρμακα και εμβόλια (Φαρμάκων-Εμβολίων-Αναλωσίμων-Ανασφάλιστων)
  • κρατάμε κανονικά συμμετοχή και 1€
Υπενθυμίζουμε επίσης:
  • Οι συνταγές θα μπορούν να εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά από ιατρούς Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα
  • σε καμία περίπτωση δεν εκτελούμε ΦΥΚ
  • πάνω στη συνταγή γράφει "Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014"

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Νέοι κανόνες συνταγογράφησης για γιατρούς και φαρμακοποιούς

1. Καθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσης. Τα όρια αυτά έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013 και την προοπτική απεικόνιση της διαμόρφωσης του στόχου συνταγογράφησης για το έτος 2014, με βάση τη διαθεσιμότητα φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν 
τελούν υπό καθεστώς προστασίας εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Πήρε ΦΕΚ η νέα Υ.Α. για το ποσοστό κέρδους των φαρμακείων

Με αριθμό φύλλου 1805, τεύχος Β, δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση Βορίδη με τις νέες διατάξεις τιμολόγησης των φαρμάκων.


Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Βορίδης speaking... Όλα νόμιμα...

Ποιός είναι ο διάδοχος του βιβλιοπώλη???
Το νόμιμο είναι πάντοτε και ηθικό;
Πλήθος ερωτηματικών δημιουργεί αφενός η στάση της κυβέρνησης, η οποία δεν παρέστη όπως τουλάχιστον θα περίμενε κανείς, στην εκδίκαση της υπόθεσης Energa - Hellas Power, δύο εταιρειών που κατηγορούνται ότι ζημίωσαν το Ελληνικό δημόσιο κατά 270 εκατ. ευρώ, και αφετέρου η απόφαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μάκη Βορίδη να αναλάβει την υπεράσπιση του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης.

Ο Βορίδης συνήγορος των κλεφταράδων της Energa και Hellas Power, «Το πρωτοφανές σκάνδαλο με τις ιδιωτικές εταιρίες Energa και Hellas Power, που εισέπρατταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για λογαριασμό της ΔΕΗ από το «χαράτσι» και τα δημοτικά τέλη χωρίς ποτέ να τα αποδίδουν στο Δημόσιο, εκθέτει τώρα την κυβέρνηση, αλλά και τον δήμαρχο Αθήνας»...

Μείζον πολιτικό θέμα δημιουργεί η στάση της κυβέρνησης και του Δήμου Αθηναίων στη δίκη των πρωταγωνιστών του μεγάλου σκανδάλου των εταιριών Energa και Hellas Power, που καταχράστηκαν 250 εκατ. ευρώ από το «χαράτσι» της ΔΕΗ και τον ειδικό φόρο ηλεκτρικού ρεύματος – τα οποία εισέπρατταν και δεν απέδιδαν. Ενώ τη ζημία αυτή έχουν υποστεί κυρίως το Δημόσιο και ο Δήμος, «περιέργως» – από ολιγωρία ή για άλλους λόγους –  δεν παρίστανται ως πολιτική αγωγή στη δίκη, ελαφρύνοντας ουσιαστικά τη θέση των κατηγορουμένων.  Συνειρμούς προκαλεί και το γεγονός ότι την υπεράσπιση του βασικού κατηγορούμενου έχει αναλάβει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης, για τον οποίο ανακύπτει ζήτημα τουλάχιστον ηθικής τάξεως. Ο Γ. Στουρνάρας και ο Γ. Καμίνης δεν δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής.
 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, παρά το σκάνδαλο της Energa και της Hellas Power, ετοιμάζονται να «σπάσουν» τη ΔΕΗ και να ιδιωτικοποιήσουν τη λεγόμενη «μικρή» ΔΕΗ με διαδικασίες fast track. 
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχεται ο κ.Βορίδης να υπερασπιστεί όσους «έφαγαν» τα λεφτά του κόσμου και δεν έδωσαν στο δημόσιο ταμείο ούτε καν το χαράτσι.

1 θάνατος ανά ώρα, στις ΗΠΑ

1 θάνατος ανά ώρα, στις ΗΠΑ. Αυτό ήταν το όνειρο το Γεωργιάδη, να αλωνίζουν οι βιομηχανίες εις βάρος του πολίτη// Στις ΗΠΑ μπορούνε, μπορούμε και εμείς...

Painkiller Overdoses Kill More Than One American Every Hour

A new CDC report highlights America’s growing prescription opiate addiction (due in part to over-prescription), which causes 46 deaths each day. Are drug-monitoring programs a solution?
In a report released Tuesday,

Διαχείριση φαρμακείου σε απλά φύλλα Excel by koutepas

Είναι σε όλους πια ξεκάθαρο πως μπαίνουμε σε μια περίοδο που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών του φαρμακείου μας αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες πως θα έχουμε μια βιώσιμη και αποδοτική επιχείρηση.
Οι μειώσεις των περιθωρίων κέρδους στο φάρμακο και η μείωση τόσο της φαρμακευτικής όσο και της καταναλωτικής δαπάνης εγκαινιάζουν ένα περιβάλλον πολύ πιο αυστηρών κανόνων λειτουργίας για την επιχείρηση του φαρμακείου. Αν έως σήμερα κάποια διαχειριστικά ή επιχειρηματικά λάθη «συγχωρούνταν» μέσα στο πλαίσιο πλεονασμάτων που δημιουργούσε το περιβάλλον ως την αρχή της κρίσης, σήμερα αυτό απλά δεν συμβαίνει. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί σε οποιαδήποτε αναταραχή να οδηγήσει σε άμεσα προβλήματα ρευστότητας. Και η πρόβλεψη για το άμεσο μέλλον είναι πως θα έχουμε πολλές τέτοιες αναταράξεις.

accounts.google.com
Create a new spreadsheet and edit with others at the same time -- from your comp...

Αυτό δεν είναι λόγος ούτε για πανικό ούτε για απογοήτευση. Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα με σχεδιασμό, έλεγχο και προγραμματισμό. Έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία μπορούμε να σχεδιάσουμε ακριβώς τις κινήσεις μας και να κοιμόμαστε με σχετικά περισσότερη ηρεμία τα βράδια καθώς πολλές φορές τα άγχη και οι φόβοι μας