Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΕΟΠΥΥ: Πληρωμή συνταγών φαρμάκων Δεκεμβρίου

Πληρώθηκαν σήμερα αργά το απόγευμα από τον ΕΟΠΥΥ τα φαρμακεία για εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων μηνός Δεκεμβρίου

ΠΦΣ: Περί παράνομης χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο

Ως γνωρίζετε και σας έχει ενημερώσει σχετικώς ο Π.Φ.Σ. δυνάμει του υπ’ αριθμόν     πρωτοκόλλου 2746/13.6.2018 εγγράφου του με θέμα «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»», σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:
«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινήΔυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.
Ο Π.Φ.Σ. έχοντας λάβει σχετική ενημέρωση από Φαρμακευτικούς Συλλόγους (πχ. Ηρακλείου, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Πιερίας, Χίου κλπ), έχει επιληφθεί περιπτώσεων παραβίασης της ανωτέρω διατάξεως, ενημερώνοντας πάραυτα τον Ε.Ο.Φ. και τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, με αποτέλεσμα αφενός μεν να επιβάλλονται οι δέουσες ποινές, αφετέρου δε να αφαιρούνται οι παράνομες επιγραφές.
Παρατηρείται όμως δυστυχώς το φαινόμενο (κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα), παρά την παρέλευση ενός και πλέον έτους από την θέσπιση της ανωτέρω διατάξεως, να υφίστανται ακόμη παράνομες επιγραφές που περιέχουν τις λέξεις «παραφαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων ή «κτηνιατρικό φαρμακείο» σε καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών προϊόντων, χωρίς ούτε ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος ή η Περιφέρεια να επιλαμβάνονται για την εφαρμογή του Νόμου, καίτοι πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση παραβίασης της ως άνω διατάξεως, να ενεργήσουν άμεσα και να προβούν σε σχετική αναφορά (ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.) α) στον Ε.Ο.Φ., προκειμένου να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών, επί σκοπώ όπως προβούν άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών,
            Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
                                                               Με Τιμή
 Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
 Κυριάκος Θεοδοσιάδης                                               Σεραφείμ Ζήκας 

Υπενθύμιση για Τεαυφε


Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Αυξημένη παρακράτηση rebate

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαδικασία πληρωμών των φαρμακείων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018, το rebate των φαρμακείων υπολογίστηκε χωρίς ΦΠΑ, λόγω του ότι έπρεπε να συμψηφιστεί η αναλογούσα έκπτωση για χορήγηση γενοσήμων με αυτό. 

Συνεπώς το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραπάνω κινήσεις θα παρακρατηθεί στην τρέχουσα πληρωμή των ιδιωτικών φαρμακείων.
Καμιά μεταβολή δεν θα υπάρξει στα πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως σήμερα.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

ΕΟΠΠΥ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων

Mε μία νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, ο ΕΟΠΠΥ ξεκαθαρίζει την όλη διαδικασία χορήγησης νοσοκομειακών φαρμάκων.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποζημιώνεται η χορήγηση νοσοκομειακών φαρμάκων, η πρώτη συνταγή τους πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση γιατρού του ΕΣΥ ή γιατρού ιδιωτικής γενικής κλινικής. Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι η χορήγηση του εκάστοτε φαρμάκου θα γίνεται σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
Θεωρητικά, τα φάρμακα μπορούν να χορηγούνται και σε Κέντρα Υγείας που διαθέτουν κλίνες βραχείας νοσηλείας και είναι αρμοδίως πιστοποιημένα από τις υγειονομικές περιφέρειες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, κανένα Κέντρο Υγείας δεν διαθέτει σχετική πιστοποίηση. Η βεβαίωση ισχύει για όλο το διάστημα της θεραπείας και πρέπει να επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή
Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος ασθενής (ονοματεπώνυμο ή ΑΜΚΑ) θα λάβει τη συγκεκριμένη αγωγή – χωρίς αναλυτική περιγραφή δοσολογίας – σε συγκεκριμένο χώρο (δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική) και με την ευθύνη του υπογράφοντος γιατρού.
Με άλλα λόγια, καταργείται η γνωμάτευση που ίσχυε μέχρι πρότινος και στην οποία αναφέρονταν αναλυτικά στοιχεία για τη νόσο και τη φαρμακευτική αγωγή.
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «εάν η χορήγηση του φαρμάκου πρόκειται να γίνει σε δημόσιο Νοσοκομείο, η βεβαίωση υπογράφεται από τον θεράποντα γιατρό. Εάν η χορήγηση πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική κλινική, η βεβαίωση πρέπει να έχει την υπογραφή του υπεύθυνου γιατρού της συγκεκριμένης κλινικής, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο γιατρός αυτός να έχει την ίδια ειδικότητα με τον θεράποντα. Σφραγίδα νοσοκομείου ή κλινικής δεν χρειάζεται.
Η βεβαίωση θα χορηγείται μια φορά και με την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία, με μέγιστο όριο τα δύο χρόνια.
Ωστόσο, για τα φάρμακα που χορηγούνται παρεντερικά (υποδόρια ή ενδομυϊκά), η βεβαίωση αφορά μόνον στην πρώτη χορήγηση και μόνον εφόσον η έναρξη της αγωγής πρέπει να γίνει εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Τα φάρμακα που μπορούν να αρχίσουν να χορηγούνται και εκτός νοσοκομείου, δεν χρειάζονται βεβαίωση.

ανακληση karvofil

Την ανάκληση της παρτίδας 800452, με ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2021, του φαρμακευτικού προϊόντος KARVOFIL 300mg/tab, κατόπιν ανίχνευσης της ουσίας NDEA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας) σε επίπεδα άνω των επιτρεπτών ορίων, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου.

Η εταιρεία VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να.....


..... επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως σημειώνει ο ΕΟΦ.

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΦΣ: Αναχρονιστικό και ρουσφετολογικό το Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας

Νέο Σχέδιο νόμου έρχεται, το οποίο θα επιφέρει και αλλαγές. Στα θετικά, η έκδοση συνταγών ναρκωτικών μέσω esyntagigrafisis.
Στα αρνητικά, καμία ουσιαστική αλλαγή από όλα τα ζητήματα του ΠΦΣ, με τον τελευταίο να βγαινει στην κόντρα...

Αναχρονιστικό για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και με σαφή πελατειακά κριτήρια καταρτίστηκε το νέο σ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

ΕΟΦ: Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται στις διαφημίσεις ΜΥΣΥΦΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιο δημοσίευσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σχετικά με τις διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.

Κοινοποίηση των διαφημίσεων - φαρμακευτικών προϊόντων στον ΕΟΦ 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου υποχρεούται να κοινοποιεί στον ΕΟΦ κάθε διαφήμιση που πραγματοποιεί η επιχείρησή του. 

Οι κοινοποιήσεις θα αφορούν:

Η "αποτυχημένη" πολιτική του Χατζηδάκη και του ΔΝΤ

Δικαίωση των φαρμακοποιών, αποτελεί ακόμα ένα δείγμα, της απελευθέρωσης των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ. Η ασπιρίνη, από τα 0,85€, ανέβηκε στο 1,90, έπειτα στα 3,50€, και πλέον στα 4€.
Η πολιτική του κύριου Χατζηδάκη, αποδείχθηκε αποτυχημένη, όπως και ήταν αναμενόμενο, βάσει των δεδομένων που προϋπήρχαν στις χώρες του εξωτερικού...
Ίσως το πλαφόν στις τιμές κ η "Όχι ελεύθερη αγορά", που για χρόνια εξασφάλιζαν στους Έλληνες πολίτες , φθηνή πρόσβαση στην υγεία, να μην ήταν τόσο κακή...
Αλλά όταν οι φαρμακοποιοί φώναζαν, κάποιοι τους αποκαλούσαν "κακη συντεχνία.."

Τέλος οι ανεξέλεγκτες συνταγές φαρμάκων ανά 10 ημέρες! Τι αλλάζει

Νέους περιορισμούς στη συνταγογράφηση φαρμάκων βάζει το υπουργείο Υγείας τις επόμενες ημέρες, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr, η ηγεσία του υπουργείου προτίθεται τις επόμενες ημέρες να βάλει φρένο στις συνεχόμενες συνταγές που μπορεί να εκδίδουν κάποιοι γιατροί σε βάρος βέβαια της φαρμακευτικής δαπάνης και του συστήματος.

Ειδικότερα σύμφωνα με πηγές του HealthReport.gr εντός των ημερών θα ενσωματωθεί ένας νέος κωδικός στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που θα απαγορεύει στους γιατρούς να εκδίδουν πολύ νωρίτερα από ότι το απαιτεί η θεραπεία, νέες συνταγές.

ΕΟΦ: Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών των πλέον ελλειπτικών φαρμάκων

Από iatronet.gr

Σε ισχύ μέχρι νεωτέρας οι απαγορεύσεις “παράλληλων” εξαγωγών, εξαιτίας ελλείψεων σε φάρμακα

Από τα πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού προκύπτει πως λείπουν από τα ράφια των ελληνικών φαρμακείων 80 φάρμακα, εκ των οποίων τα εννέα είναι εμβόλια. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός την Πέμπτη, υπήρξε επέκταση των απαγορεύσεων, η οποία προέκυψε έπειτα από αναφορές για ελλείψεις φαρμάκων και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΦ για τη διακίνηση φαρμάκων εκτός Ελλάδας.

Οι “παράλληλες” εξαγωγές αφορούν φάρμακα, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα προκειμένου να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση, αλλά επανεξάγονται λόγω της μεγάλης διαφοράς τιμής που έχουν κυρίως σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Οι απαγορεύσεις εξαγωγών από τον ΕΟΦ κρίθηκαν επιβεβλημένες για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα αρθούν, ολικώς ή μερικώς, όταν κριθεί ότι έχει αποκατασταθεί η επάρκεια των προϊόντων στην αγορά.

Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού παρακολουθούν την εφαρμογή τους, η οποία είναι σημαντικό να τηρηθεί από όλη την αλυσίδα διακίνησης (εταιρείες – φαρμακαποθήκες – φαρμακεία).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων είναι ποικίλοι και δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφθούν.

Για να δείτε τη λίστα των φαρμάκων αυτών ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΠΦΣ: Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ για αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτηΑθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. 607

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΠρος: Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο


Θέμα: «Επιστολή στον ΕΟΠΥΥ για την διάθεση αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη αποκλειστικώς από τα φαρμακεία»


Ως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. δ΄ της υπ’ αριθμόν ΔΥ8δ/οικ.3607/892/23.07.2001 κοινής υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 1060/10.8.2001) ως «αυτοδιαγνωστικό προϊόν» ορίζεται κάθε προϊόν που προορίζεται από τον κατασκευαστή του για να χρησιμοποιείται κατ’ οίκον από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες.
Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 23 της άνω ΚΥΑ, ως προστέθηκε με το άρθρο 25 της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β΄ 2198/2.10.2009), ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, τα in vitro αυτοδιαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ) της

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Επανακυκλοφορία coversyl

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγες μέρες η εταιρεία Servier για τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων της που παρουσίαζαν έλλειψη εδώ και αρκετό καιρό.

Συγκεκριμένα, για τα Coversyl, Coveram, Preterax, Triplixam η διαθεσιμότητα των προϊόντων της έχει ως εξής:

Φάρμακα με μηδενική συμμετοχή για Νεοπλασίες/Λευχαιμίες

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. Δ3(α)/Γ.Π.οικ.97186/13-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τα φάρμακα υποστηρικτικά χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας,  τα φάρμακα αντιμετώπισης επιπλοκών του καρκίνου και τα φάρμακα αντιμετώπισης επιπλοκών της θεραπείας για τον καρκίνο στο εξής θα χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή για την ένδειξη Νεοπλασίες/Λευχαιμίες.
 
Βρείτε εδώ τη σχετική λίστα φαρμάκων.