Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με το ραδιόφαρμακο XOFIGO

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα απαιτούμενα δικιολογητικά για την έγκριση αποζημίωσης του συγκεκριμένου σκευάσματος από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σε συνέχεια της απόφασης αρ. 88/19-4-2016 της 10ης συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών και του ΔΣ του ΕΤΑΑ σας ενημερώνουμε σχετικά με την καταβολή εισφορών από αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας σε φαρμακοποιούς και λοιπούς υγειονομικούς :

1. Για κάθε ασφαλισμένο που εντάσσεται στον ανωτέρω διακανονισμό θα εκδίδονται δύο ειδοποιητήρια (αντί του ενός) κάθε εξάμηνο.

Τα πρώτα που θα αφορούν τη διαφορά ασφαλίστρου ενός εξαμήνου του παρελθόντος, θα λήγουν 31/5 και 30/11 των μελλοντικών χρόνων του διακανονισμού και τα δεύτερα που θα αφορούν τις τρέχουσες εισφορές θα εκδίδονται κανονικά όπως και των υπολοίπων ασφαλισμένων.

2. Οι 8 εξαμηνιαίες δόσεις ορίζονται ως εξής:


Σε κάθε μελλοντικό εξάμηνο θα εκδίδεται και θα πληρώνεται ειδοποιητήριο το οποίο θα αναφέρεται σε διαφορά ασφαλίστρου παρελθόντος εξαμήνου και συγκεκριμένα :το Α΄ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2011, 
το Β΄ εξάμηνο του 2016 πληρώνεται το Ά΄ εξάμηνο του 2012,
το Α΄ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2012, 
το Β΄ εξάμηνο του 2017 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2013, 
το Α΄ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2013, 
το Β΄ εξάμηνο του 2018 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2014, 
το Α΄ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Β΄ εξάμηνο του 2014, 
το Β΄ εξάμηνο του 2019 πληρώνεται το Α΄ εξάμηνο του 2015.


3. Η καταβολή της πρώτης δόσης που αφορά το Β΄ εξάμηνο του 2011 θα πληρωθεί το Α΄ εξάμηνο του 2016 και θα πρέπει να καταβληθεί έως 31/5/2016.

4. Ο διακανονισμός διατηρείται σε ισχύ όταν : α) καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές και β) Οι ανωτέρω αναφερόμενες δόσεις. 

Γίνεται ανεκτή καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης.

5. Σε περίπτωση απώλειας των διακανονισμών για τους πιο πάνω λόγους, θεωρείται ο διακανονισμός ως μη γενόμενος για το υπόλοιπο του ποσού, το οποίο επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

6. Η ασφαλιστική ικανότητα δεν επηρεάζεται από το διακανονισμό και για τη χορήγηση της ή όχι δεν αναζητούμε την εξόφληση του δοσολογίου, το οποίο θεωρούμε ανεξάρτητο της ασφαλιστικής ικανότητας. 

7. Επί απώλειας του διακανονισμού, απόλυται και η ασφαλιστική ικανότητα όταν ο ισχύον νόμος το προβλέπει.Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.

Λύση της συνεργασίας με κοινή ανακοίνωση ΕΤΕΣΤΑ - ΡΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, 21 Απριλίου 2016, κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των εκατόν δέκα έξι (116) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ (PHARMACY INSIGHTS HELLAS) – ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις οποίες......


..... κατέχει η ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (14.964,00) Ευρώ, ήτοι το τίμημα για την κάθε μετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι εννέα ευρώ (129,00) Ευρώ, προς την ανώνυμη εταιρεία με την εταιρική επωνυμία ΚΛΙΝΙΚΑΛ ΙΝΣΑΪΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Clinical Insights Limited), και υπεγράφη το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ονομαστικών μετοχών.

Τα μέρη συνεχίζουν πλέον χωριστά τις δραστηριότητες τους, έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα δεδομένα φαρμακείου ανήκουν στους φαρμακοποιούς και ότι κάθε ενέργεια αξιοποίησης τους θα πρέπει να υλοποιείται εξυπηρετώντας τις ανάγκες του φαρμακοποιού.Για την ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ                    Για την PIH AE
Κωνσταντίνος Λουράντος                         Paul Stevens

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Πώς θα καλύπτονται οι της Πρόνοιας- Πώς θα καταθέτουμε συνταγές

Επειδή επικρατεί μια σύγχιση με όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις διφορούμενες απόψεις σχετικά με τους δικαιούχους πρόνοιας και τους ανασφάλιστους, οι Farmakopoioi ρωτήσαμε και μάθαμε.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές από ΗΔΙΚΑ, σας μεταφέρουμε λοιπόν τα παρακάτω:
ΔΕΝ εκτελούμε ακόμα συνταγές δικαιούχων Πρόνοιας, οι οποίοι συνεχίζουν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους μόνο από τα νοσοκομεία.

- Στο επόμενο χρονικό διάστημα - που αυτή τη στιγμή δεν συγκεκριμενοποιείται - ανασφάλιστοι και δικαιούχοι πρόνοιας θα αποτελούν μια «ομάδα δικαιούχων» και όχι δυο ξεχωριστές ομάδες.

- Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι φαρμακοποιοί συνεχίζουμε να εκτελούμε κανονικά ΜΟΝΟ συνταγές ανασφάλιστων που γνωρίζαμε ως τώρα (δηλ. δικαιούχων Ν. 4270/2014) χρεώνοντας κανονικά την νόμιμη συμμετοχή.

ΤΣΑΥ: Βεβαιώσεις οικονομικού έτους 2015

Σύμφωνα με το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ μπορείτε να εκδώσετε τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση που αφορούν στο έτος 2015.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015

Για να δείτε την ανακοίνωση, κάντε κλικ ΕΔΩ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ

Η Διοίκηση του ΠΦΣ,  δια των εκπροσώπων της  Σεραφείμ Ζήκα (ΤΣΑΥ) και Ιωάννη Μακρυγιάννη (ΕΤΑΑ) και  μετά από 5μηνη διαπραγμάτευση με τα αρμόδια όργανα ΤΣΑΥ και ΕΤΑΑ, με πρόγραμμα, μέθοδο και υπομονή, κατάφερε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το συμφέρον του κλάδου.Το ΕΤΑΑ, στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε   να αποδεχτεί την ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΣΑΥ για εξόφληση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών των φαρμακοποιών   στο ΤΣΑΥ,  σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. 
 
Συνάδελφοι,
Κατανοούμε την  αγωνία συναδέλφων και τις διαμαρτυρίες  (καλόπιστες και μη), όμως το σημαντικότερο για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ήταν, όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και χωρίς πανικό να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο   ΠΦΣ προκάλεσε συνάντηση όλων των υγειονομικών,   παρουσία και του προέδρου του ΤΣΑΥ κ. Τσούκαλου για το θέμα αυτό και εκεί ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις όπου σεβόμενοι την δέσμευση μας προς τους φορείς εκδώσαμε σχετική ανακοίνωση μεν χωρίς όμως να μπούμε σε λεπτομέρειες. 
Σε τελική ανάλυση, θεωρούμε ότι σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η δημιουργία θετικών ή αρνητικών εντυπώσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Περιληψη ΓΣ του ΠΦΣ 16/4/2016

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή.
Α)Για ακόμα μία φορά, θέλουμε να είμαστε ευρωπαίοι, αλλά στη νοοτροπία μας δεν είμαστε. Ή ώρα προσέλευσης ήταν 10 και η συνέλευση ξεκίνησε σχεδόν στις 12.. Είναι καθαρά ευθύνη του προέδρου, όταν η πρόσκληση λέει 10 η ώρα ,να είναι το πολύ 10:30 καθισμένος στην έδρα, έστω κ με έναν ακροατή μονο,και να ξεκνησει. Αρκεί μία δυο φορές να γίνει, ακόμα και με άδεια αίθουσα ,για να καταλάβουν κάποιοι. Δεν είναι όλοι οι αντιπρόσωποι από την Αθήνα, κ δεν επιτρέπεται σε επιστήμονες να αργούν δύο ώρες! Τα λόγια περιττά.
Β) έγκριση απολογισμου. Κάποιες κοντρες στην αρχή, περισσότερο για το φατσιμαρε, καθυστερούσαν τη ροή. Επίσης καλό θα είναι , όταν ψηφιζουμε αντιπρόσωπους για τον ΠΦΣ, να μην κοιτάζουμε να "βγάλουμε την υποχρέωση" σε κάποιο γνωστό αλλά να διαλεγουμε άτομα ικανά. Δυστυχώς, υπάρχουν μέλη ως αντιπρόσωποι στον ΠΦΣ, που ούτε για αποφοίτους εξαταξιου δεν τους κάνεις. Πάντως, κάποια έξοδα θα μπορούσαν να περιοριστούν, ως περιττά,(μικρά ποσα μεν). Θα μπορούσαν να γίνονται και κάποιες συνεδριάσεις μέσω web κ με χρήση κωδικών για ψηφοφορίες, αλλά απεχουμε πολυ...
Γ) ωράριο. Μηδέν αποτέλεσμα. Ή κουβέντα εστιάστηκε στις αντίθετες θέσεις του ΠΦΣ , με τον ΟΣΦΕ. Αν και δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία, φαίνεται ότι ο ΟΣΦΕ συστήνει μέσω του δικηγόρου του υπερδιευρυμενο ωράριο σε αντίθεση με ρυθμισμένο του ΠΦΣ. Προφορικά πάντα όλα αυτά, οπότε αναμένουμε τις επίσημες απαντήσεις,ειδικά από πλευράς ΟΣΦΕ. Παρακαλουνται να ενημερωθούν τα μέλη των κατά τόπους ΣΥΦΑ
Δ) ασφαλιστικό. Όπως πάντα χλωμά τα πράγματα... Προσπάθεια για λύσεις... Κακά τα ψέμματα, ή νέα γενιά θα την πληρωσει.
Ε) Από τα πιο σημαντικά θέματα. Ή ανάγκη για πιστοποίηση των φαρμακοποιών μέσω ΙΔΕΑΦ. Είναι ανάγκη οι νεοι συνάδελφοι ιδιαιτέρως, να παρακολουθούν τόσο τα σεμινάρια όσο και να συμμετέχουν στο ερωτηματολόγιο ώστε να μοριοδοτηθουν. Οι δε κατά τόπους σύλλογοι πρέπει όσο μπορούν να τρέξουν τοπικά κ με τη βοήθεια του ΙΔΕΑΦ, για την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, όπως για πρώτες βοήθειες η αλλά θέματα , ώστε μελλοντικά το φαρμακείο να γίνει κ χώρος υπηρεσιών.
ΣΤ) θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο compounding, με θετικό πρόσημο για εμάς..

Τελευταίο και σημαντικό θέμα της ΕΤΕΣΤΑ. Δυστυχώς , έπρεπε να φύγω, χάνοντας το show... Βλέπετε ήμουν τυπικός, και από τις 10 σχεδόν ,ήμουν εκεί.. Αλλά ήμουν εξαρχής εναντίον σε ένα project, που κάθε φορά που κάποιος ρωτούσε λεπτομέρειες, απάντηση δεν έπαιρνε. Δεν ξέρω τι έγινε, και δε μπορώ να πάρω θέση.. Πάντως σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη συνέχεια...

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Οδηγός αντιμετώπισης τραυμάτων για Φ/ούς

Συνεχίζουμε να σας βοηθάμε να δημιουργήσετε τη δική σας επιστημονική βιβλιοθήκη, αλλά και να την έχετε πάντα δίπλα σας μέσα από το Farmakopoioi και την εξαιρετική δουλειά του Β. Μπιρλιράκη και της ΕΕΦΠ.


 Μπορείτε να το εκτυπώσετε απευθείας και από ΕΔΩ

Μπορείτε να το εκτυπώσετε απευθείας και από ΕΔΩ