Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Νέες τιμές ΔΑΠΥ εκπυ


Αναρτήθηκαν στη διάυγεια νέες τιμές για το ΔΑΠΥ.
Πατήστε παρακάτω για να δείτε όλες τις τιμές

Επιστολή ΦΣ Ηλείας προς πολιτες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΛΕΙΑΣ
ΣΠΚ 12  - ΠΥΡΓΟΣ - 27 100
ΤΗΛ:2621030906   ΦΑΞ: 2621020747
                                                                                        Πύργος   30-01-2018

Αγαπητοί Συμπολίτες

Από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε η απελευθέρωση των τιμών στα μη  συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) είχαμε τονίσει ότι αυτό θα σήμαινε πολύ μεγάλες αυξήσεις δεδομένου ότι οι εταιρείες θα δρούσαν απολύτως ανεξέλεγκτα.

Τώρα που πλέον εφαρμόζεται αυτή η πολιτική ήδη θα έχετε διαπιστώσει ότι οι τιμές πολλών φαρμάκων έχουν αυξηθεί ακόμη και μέχρι 200%....

Και ακόμη είμαστε στην αρχή

Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αυτές οι αυξήσεις σε καμιά περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με το φαρμακείο

Δεν διαμορφώνουμε εμείς τις τιμές κατι άλλωστε που δεν το κάναμε ποτέ..

Το μόνο που κάνουμε εκ των πραγμάτων είναι να «ακολουθούμε» τις τιμές που εμείς προμηθευόμαστε τα φάρμακα….

Αν θέλετε να αναζητήσετε ευθύνες καλό είναι να απευθυνθείτε σε όλους αυτούς που ήταν υπέρμαχοι αυτή της πολιτικής και σε όσους ψήφισαν στην Βουλή αυτά τα μέτρα.

Είναι αυτοί που σε κάθε ευκαιρία διαλαλούσαν τότε ότι θα έχουμε μειώσεις τιμών…

Τώρα που βλέπουν τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δεν περιμένουμε καμιά αυτοκριτική …

Αλλά τουλάχιστον καλό θα είναι να μην συνεχίζουν να μας παραμυθιάζουν

Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΦΣ: Επισημάνσεις για το σχέδιο Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Επειδή μεταδίδεται από τα ΜΜΕ ότι η ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους μόνο τυπικούς, διευκρινίζουμε ότι:
Η Ολομέλεια του ΣτΕ δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεώς της με συντριπτική πλειοψηφία (20-2) εκτός των τυπικών λόγων ακυρώσεως που δέχθηκε, προέβη στο σκεπτικό της επί της ΚΥΑ και στις ακόλουθες επισημάνσεις για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και την προστασία
της Δημόσιας Υγείας: 
1ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ (228-29, 420-24/2014 Ολομ., 3314/2014 Ολομ.).
2ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑171/07 και C‑172/07, και υπόθεση C‑531/06).
3ον. Η ΚΥΑ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις επιταγές του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, και δη ότι «…η άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, ενόψει και του ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα».
4ονΤο ΣτΕ υπέδειξε στην Κυβέρνηση ότι οιαδήποτε συμφωνία, δέσμευση ή υποχρέωση που αναλαμβάνει η οιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση (βλέπε Μνημόνια), δεν αναιρεί και την υποχρέωση τηρήσεως των συνταγματικών κανόνων.
Τα ανωτέρω ισχύουν απολύτως και στην περίπτωση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που διαβιβάστηκε στο ΣτΕ από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο σχέδιο αποτελεί πιστή αντιγραφή της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία ακυρώθηκε από το ΣτΕ, ως αναφέρθηκε ανωτέρω.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΦΣ: Νομικό Σημείωμα για τη νέα νομοθετική ρύθμιση περί του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ. 296

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. 
            2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για τη νέα νομοθετική ρύθμιση περί του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), με το άρθρο 257 του οποίου ρυθμίζεται (;) το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
Οι βασικές διαπίστωσες που προκύπτουν αβίαστα από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου είναι ότι αφενός μεν θα προκληθούν πολύ περισσότερα προβλήματα κατά την εφαρμογή του, από όσα ευελπιστούσε ο Νομοθέτης ότι θα επιλύσει, λόγω και των πολλών ερμηνευτικών ζητημάτων (ως θα αναλυθεί λεπτομερώς κατωτέρω) που προκύπτουν, αφετέρου δε ότι

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Οδηγίες για την κατάθεση αναλωσίμων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων θα πρέπει να κατατίθεται 
  • φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του
  • Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΑΑ) ή της
  • πρώτης σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  • φόρτωση στο eΔΑΠΥ σάρωση των πιστοποιητικών αυτών (ΕΚΑΑ ή ΠΑΑ ή βιβλιάριο ΕΦΚΑ) σε αρχείο pdf !

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΠΦΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

(Άρθρο 257)

Α. ΚΥΡΙΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ της ρυθμίσεως:
Δεν προβλέπεται νομοθετικώς ορισμένη ώρα κλεισίματος των φαρμακείων που επιλέγουν το διευρυμένο ωράριο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Απαξιώνονται οι διανυκτερεύσεις, οι οποίες θα ξεκινούν μετά τις 20.00.
Β. Οι ρυθμίσεις εξυπηρετούν μόνο όσα φαρμακεία επιλέξουν το διευρυμένο ωράριο.
Τα διευρυμένα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωμένα να τηρούν το ωράριο που έχουν δηλώσει .
Το κάθε φαρμακείο, εντασσόμενο στο διευρυμένο ωράριο, θα δύναται (αφού το δηλώσει) να κλείνει όποια ώρα το επιθυμεί ελευθέρως και ανέλεγκτα. Και μάλιστα, ακόμη και διαφορετική ώρα ανά ημέρα, εβδομάδα κλπ.
Αρνητική πρωτοτυπία και παράδοξο, τα φαρμακεία να αποτελούν τη ΜΟΝΗ επιχείρηση, η οποία μπορεί να κλείνει κατά βούληση, καθώς δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη.
Αντιθέτως στο προηγούμενο καθεστώς ωραρίου προβλεπόταν ότι:
Άρθρο 36 παρ. 2β του Ν. 3918/2011 ως ισχύει: «…Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' θα πρέπει να συμπίπτει κατ' ελάχιστον με αυτό των εφημεριών όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β' επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.»
Η ανωτέρω διάταξη καταργείται με τη νέα νομοθετική ρύθμιση.
Γ. Ουδεμία κύρωση προβλέπεται για τα διευρυμένα φαρμακεία που δεν τηρούν το ωράριο που έχουν δηλώσει.
Αντιθέτως στο προηγούμενο καθεστώς ωραρίου προβλεπόταν ότι:
Άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 1963/1991 ως προστέθηκε με το ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ Ν. 4025/2011 (άρθρο 36 παρ. 3): «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.3918/2011 (Α' 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»
Η ανωτέρω διάταξη καταργείται με τη νέα νομοθετική ρύθμιση.
Δ. Παρέχεται επί της ουσίας η δυνατότητα να λειτουργούν διευρυμένα φαρμακεία όλο το 24ωρο (συνδυασμός διατάξεων της παρ. 3 και παρ. 5 εδ. β΄ του άρθρου 257).
Μάλιστα ως έχει η τροπολογία, τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η αργία της Κυριακής από εκείνους που επιλέξουν διευρυμένο ωράριο !!!
Ενώ ακόμη επιτρέπεται η λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες, αν το επιθυμούν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ Α + Β + Γ + Δ : 10.000 φαρμακεία θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο και μάλιστα όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες λειτουργίας, αφού ΟΥΤΕ θα είναι υποχρεωμένα να το τηρήσουν, ΟΥΤΕ υφίσταται οιαδήποτε κύρωση αν δεν το τηρήσουν.
Ε. Η ώρα κλεισίματος 20.00 θα πρέπει να τροποποιηθεί σε 21.00.
ΣΤ. Για πρώτη φορά σε διάταξη της φαρμακευτικής νομοθεσίας γίνονται αναφορές περί «επιχείρησης» ή «εκπροσώπου επιχείρησης» κλπ, όταν η φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται ΜΟΝΟ σε φαρμακοποιούς, κατόχους άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου.
Η. Προκαλείται άνευ προηγουμένου γραφειοκρατία στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τις Περιφέρειες και μάλιστα ανά δίμηνο με τις δηλώσεις για ένταξη στο διευρυμένο ωράριο.
Ζ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Φ.Σ.
Η υποβληθείσα πρόταση του Π.Φ.Σ. στο Υπουργείο Υγείας είναι σαφής, σύγχρονη και απολύτως υλοποιήσιμη:
Να οριστούν συγκεκριμένες ώρες ανοίγματος (08.00 ή 08.30) και κλεισίματος των φαρμακείων (20.30 ή 21.00). Μετά το πέρας της λειτουργίας ΟΛΑ τα φαρμακεία θα είναι κλειστά (ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ) και αμέσως μετά θα ξεκινούν οι διανυχτερεύσεις.
Η. Προκαλούνται ανεπίτρεπτες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των φαρμακείων παρά την ρητή κρίση του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι δεν νοείται να υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Θ. Θετικό αποτελεί το γεγονός ότι έγιναν δεκτές οι προτάσεις του Π.Φ.Σ. περί επαναφοράς των διατάξεων για πρόσκαιρο κλείσιμο (άρθρο 257 παρ. 2) και απαγορεύσεως χρήσεως της λέξεως «φαρμακείο» και των παραγώγων της σε οιαδήποτε γλώσσα, καθώς και του πράσινου σταυρού σε οιαδήποτε άλλη επιχείρηση, πλην των φαρμακείων (άρθρο 258).

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Ωράριο, Σάββατα κ ένας φαλλός

Αρκετά χρόνια πριν, κάποιος δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα ψέμματα της ιστορίας είναι δύο. Το πρώτο ότι τα λεφτά δε φέρνουν την ευτυχία (φέρνουν, απλά δεν αρκούν μόνο αυτά) κ το δεύτερο βρισκόταν στη φράση
"Θα σου βάλω μόνο το κεφάλι"... Σε αυτό δεν υπάρχει η παραμικρή αλήθεια, πάντα μπαίνει μέσα όλο, αλλά κ να μην μπει όλο , πάλι για σεξ μετράει...
Κάπως έτσι εκείνη την εποχή , ξεκίνησαν κ καποιοι έξυπνοι τη διαφοροποίηση, να φύγουμε από ένα σταθερό κ ανθρώπινο 40/5 , και να πάμε στο πιο εμπορικό Σάββατο, γιατί το μαγαζί τους ήταν κοντά στην αγορά κ το καλλυντικό μετράει. Αυτό ήταν το περιβόητο "κεφάλι" Στην περίπτωση μας. 
Άλλοι αποσκοπούσαν παραπάνω, άλλοι θεωρούσαν ότι θα έμενε εκεί, άλλοι δεν το προσμετρουσαν για σεξ... Έτσι, πήραν μέρος πολλοί στο όργιο, με τα δικά τους όνειρα ο καθένας... Η αγορά ξεπαρθενεψε, κ δυστυχώς συμπαρεσυρε κ άλλους, που δεν ήθελαν να μπουν στο όργιο, αλλά έπρεπε να το κάνει για λόγους επιβίωσης...
Ωστόσο οι "business managers" δεν τα υπολόγισαν καλά... Όταν άναψαν τα φώτα κ άνοιξαν οι ορέξεις, άλλος ήθελε ιεραποστολικό (διευρυμένο) , άλλος ήθελε 69αρι (πειρατικό) άλλος απογεύματα μόνο. Ξαφνικά, μπήκαν κ οι μαύροι στο παιχνίδι (αργίες) , κ εκτός από τους αδύναμους πλέον, τον έφαγαν κ άλλοι. Αυτοί με τα μεγάλα "ανοίγματα", οι "large", αντί να δώσουν, έπαιρναν... Σίγουρα κάποιοι τη γλύτωσαν, βρέθηκαν σε σχέση ισχύος, οι περισσότεροι από τους αρχικούς όμως το έψησαν αλλιώς το ψάρι. Κάποιοι το ένιωσαν βαθιά, κάποιοι πνίγηκαν, υπάρχουν κ άλλοι που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα...
Το κακο της ιστορίας είναι ότι σε αυτήν την παρτουζα, ζημειώθηκαν κ άτομα σοβαρά, ηθικά, με τις ευλογίες πάντα του κράτους; είτε ΝΔ, είτε ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά τη γνώμη μου οποιουδήποτε άλλου ανέβει πάνω.. Οχι απλά, γιατί κοιτάζουν μόνο τη τσέπη τους οι 300, αλλά επειδή την παρτουζα, εμείς οι ίδιοι (κάποιοι ) τη ζητήσαμε, άλλοι γνωστοί άλλοι άγνωστοι...

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Το πολυνομοσχέδιο κ οι παγιδες


Χωρίς ουσία το νέο πολυνομοσχέδιο, χωρίς να ξέρουμε τι παγίδες κρύβονται
Παρακάτω παρατίθενται κάποια αποσπάσματα άρθρο 257 σελ 433
Στο τέλος της ανάρτησης ωστόσο , το κείμενο ως φαίνεται στη σελίδα του healthreport φαίνεται να είναι εικονική διάταξη ραμμένη για συγκεκριμενους...


Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων

υπενθυμίζεται ότι προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία , η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων οφείλει να είναι η τελευταία εργάσιμη του 2017 κ δε δύναται η έκδοση τιμολογίων για πωλήσεις του 2017 με ημερομηνία του 2018..
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1010/2005,
τα στοιχεία αξίας