Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΚ

Θέμα: «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 ..................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ανεξάρτητα από το δίκτυο χορήγησης τους, αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή. Ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε νοσοκομειακή τιμή μείον 6,5%. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Από την επόμενη ανατιμολόγηση τα άνω φάρμακα δύναται να χορηγούνται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) υπόκεινται στα ίδια rebates όγκου και εισαγωγής στον Θετικό Κατάλογο, που υπόκεινται τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται δια μέσου των ιδιωτικών φαρμακείων. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τα φάρμακα αυτά δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα rebates και τις εκπτώσεις των φαρμακείων. 

3. Τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα πωλούνται απο τους ΚΑΚ σε τιμή παραγωγού (ex factory) προς τους χονδρεμπόρους. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως 1,5% επί της τιμής παραγωγού των φαρμάκων. Το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) των φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων αυτών.

Τιμή Χονδρεμπόρου  
Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up)  Φαρμακείου
0-100
32.40%
100-150
28.00%
150-200
23.00%
200,01-300
16.00%
300,01-400
12.00%
400,01-500
9.00%
500,01-600
8.00%
600,01-700
7.00%
700,01-800
6.50%
800,01-900
6.00%
900,01-1000
5.50%
1000,01-1250
5.00%
1250,01-1500
4.25%
1500,01-1750
3.75%
1750,01-2000
3.25%
2000,01-2250
3.00%
2250,01-2500
2.75%
2500,01-2750
2.50%
2750,01-3000
2.25%
3000,01-3500
2.00%
3500,01-4000
1.75%

4. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ διατηρούν την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρμακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώσεις ασθενών 
που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries). Στα μητρώα αυτά θα πρέπει οι ασθενείς να χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό και θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός εξακρίβωσης ότι ο ασθενής έχει όντως λάβει την θεραπεία. Οι KAK θα δηλώνουν στις περιπτώσεις αυτές με επίσημη επιστολή προς το ΕΟΦ την οδό διανομής των προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που επιλέγουν, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.
5. Όταν για φάρμακα του συγκεκριμένου καταλόγου λήξει η περίοδος προστασίας και υπάρχουν γενόσημα, δύναται να καταταγούν σε clusters απο την αρμόδια Επιτροπή Θετικού Καταλόγου, με εξαίρεση τα βιολογικά και τα προϊόντα στενού θεραπευτικού εύρους. Εναλλακτικά και επιπρόσθετα, είτε ο ΕΟΠΥΥ δια μέσου των αρμοδίων οργάνων του, είτε η αρμόδια Επιτροπή Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης δύναται να θέσουν ειδικά κριτήρια χρήσης τους, όπως η υποχρεωτική έναρξη των νέων ασθενών στο γενόσημο ή στο φθηνότερο φάρμακο.
6. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεγκρίνει τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, δια μέσου των επιτροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων του. Εφόσον οι επιτροπές του ΕΟΠΠΥ προεγκρίνουν την χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, αυτό θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των φαρμάκων της κατηγορίας. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα έγκρισης της χρήσης των φαρμάκων αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό.
7. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την προέγκριση της χρήσης ή την αγορά και χορήγηση από τα φαρμακεία του, φαρμάκων υψηλού κόστους θεραπείας που δεν εντάσσονται απαραίτητα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά) από τα φαρμακεία του.
8. Ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών των άνω φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το ποσόν των 20.000 Ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου ανά μήνα. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Καρφώνει ο Κασιδιάρης τον Γεωργιάδη. Τα 100 χιλιάρικα πρόστιμο , έγιναν 15!

Με παρέμβαση Σαμαρά στο εκτελεστικό έργο της δικαιοσύνης , όπως δηλώνει ανοιχτά ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Κασιδιάρης, , μειώθηκε το πρόστιμο του Άδωνι !

Λεπτομέρειες.. :

Με την υπ' αριθ. 1465/2014 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας την αγωγή του προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου, κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, που αφορούσε τις δηλώσεις του τελευταίου, για σκάφος που, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, είχε στην κυριότητα του ο Πάνος Καμμένος, δηλωμένο σε off shore εταιρεία, με σκοπό να φοροδιαφεύγει, έκρινε ότι οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ήταν συκοφαντικές και εξυβριστικές, καθώς αποδείχθηκε ότι ο Πάνος Καμμένος δεν είναι ιδιοκτήτης σκάφους που ανήκει σε off shore εταιρεία.

Το δικαστήριο επιδίκασε στον Πάνο Καμμένο, λόγω της ηθικής του βλάβης, το ποσό των 15.000 ευρώ, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου είχε την γνώμη ότι πρέπει να του επιδικασθεί το ποσό των 100.000 ευρώ.
Είναι προφανές ότι ο μόνος ρόλος του Γεωργιάδη είναι να συκοφαντεί πρόσωπα κατ' εντολή  ή με κάλυψη Σαμαρά, όπως έκανε και στον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών, κο Λουράντο, αρκετές φορές.Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ανησυχία για τη βιοδιαθεσιμότητα

Ανησυχίες προκαλούν μελέτες βιοδιαθεσιμότητας στην απορρόφηση των φαρμάκων, σε συνδυασμό με την εξωτερική εμφάνιση των φαρμάκων! Οι εταιρίες αρχίζουν να αλλάζουν τις συσκευασίες με πυρετώδη ρυθμό, προς άμεσο όφελος του ασθενή. Τα νέα καπάκια είναι σαφέστατα πιο ακριβά , αλλά το μπαλάκι είναι στα χέρια της συντεχνίας των φαρμακοποιών. Άν οι φαρμακοποιοί δεχτουν να δουλέψουν χωρίς κέρδος τότε , η τιμή θα μείνει αμετάβλητη! Ο Υπουργός Υγείας και ο υπουργός Ανάπτυξης δε θα δεχτούν οποιοδήποτε καρτέλ να λειτουργήσει σε βάρος των ασθενών!

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Σκάνδαλο!Ενώ ο Άδωνις παίζει στο twitter, και ο Χατζηδάκις κρύβεται, η Novartis ανεβάζει τις τιμές!

Για να σας υπενθυμίσουμε τι ψήφισαν οι προδότες , πριν λίγους μήνες
Απελευθερώνονται προς τα κάτω οι τιμές των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με κατάργηση του εγγυημένου περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων. Οι ανώτατες τιμές των ΜΗΣΥΦΑ διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα και ύστερα από τρίμηνο θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στην αγορά. Τα νέα ΜΗΣΥΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στο εξής θα διατίθενται σε ίδιες ή χαμηλότερες τιμές εφόσον υπάρχουν ήδη κυκλοφορούντα με όμοιες δραστικές ουσίες, περιεκτικότητες και φαρμακοτεχνικές μορφές. Για όσα δεν υπάρχουν όμοιες δραστικές ουσίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε.
Τι ισχύει?
voltaren emulgel 100gr ΠΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!ΤΙΜΗ 4,99
voltaren emulgel 100gr μετά ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΙΜΗ 6,61 !
32,4% αύξηση! (όσο και το mark up δηλαδή του φαρμακείου! Τυχαίο??)
Τί άλλαξε? Μόνο το καπάκι που έγινε μπλέ!!!
otrivin σταθερών δόσεων ΠΡΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!ΤΙΜΗ 3,38
otrivin σταθερών δόσεων μετά ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΙΜΗ 4,96 αύξηση 50%!!!
ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ, ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ, ΙΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ!

Μία από τα ίδια και στο γάλα...
Η «μάχη για το φθηνό γάλα» όμως, χάθηκε. Πρωτοφανής η αυτοδιάψευση της συγκυβέρνησης. Αλλά με δραματικές επιπτώσεις για τα συνήθη «υποζύγια», δηλαδή τους καταναλωτές και προπαντός τους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους οικονομικά. Οι «προβλέψεις» των υπουργών περί του ότι θα σπάσει το καρτέλ των γαλακτοβιομηχανιών, -υποτιθέμενος στόχος της σχετικής ρύθμισης του πολυνομοσχεδίου-, και άρα θα πέσουν και οι τιμές, αποδείχτηκαν για μια ακόμη φορά «κούφια λόγια». Ούτε καν ευχολόγια. Οι γαλακτοβιομηχανίες, ελληνικές και ξένες, καταρχήν είχαν φροντίσει από πριν την άμυνά τους για παν ενδεχόμενο. Έτσι το τελευταίο δίμηνο πριν από τη συζήτηση και ψήφιση του πολυνομοσχεδίου «τσίμπησαν» με μικρά, αλλά σταθερά βηματάκια τις τιμές στο φρέσκο γάλα, που ήταν και η επίμαχη περίπτωση. 
Η ίδια τακτική συνεχίστηκε και μετά την ψήφιση της νέας ρύθμισης για το φρέσκο γάλα και τη διάθεσή του και ενώ στο χώρο των γαλακτοβιομηχανιών βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς διεργασίες ανακατάταξης της αγοράς, με συνενώσεις ομίλων, συγχωνεύσεις εταιριών, εξαγορές μικρότερων μονάδων, συνενώσεις κλπ, που θα κρατήσουν για αρκετό καιρό ακόμα. Τα «τσιμπηματάκια» ωστόσο στις τιμές συνεχίζονται. Έτσι στα σούπερ μάρκετ το λίτρο για το φρέσκο γάλα δεν πέφτει κάτω από το 1,50 ευρώ, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή η τιμή του «έπαιζε» ανάμεσα στο 1,20 – 1,25 και λίγο πριν τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου γύρω στο 1,40. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή οι πραγματικές αυξήσεις του φρέσκου γάλακτος στο ράφι, αγγίζουν ακόμα και το 15%, με το 5% να αφορά τη «μετά πολυνομοσχέδιο» εποχή. Που υποτίθεται ότι θα απελευθέρωνε τις τιμές προς τα… κάτω, αλλά αποδεικνύεται ότι τις οδηγεί στον αντίθετο δρόμο, αυτόν της… απογείωσης.

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Οι τιμές των hondos πολλαπλάσιες από τα φαρμακεία! Αυτή την απελευθέρωση ζητάνε τα μεγάλα συμφέροντα!

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΔΑΚΡΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ
ΤΙΜΗ 4,53€ ΟΙ 30 ΑΜΠΟΥΛΕΣ


HONDOS CENTER
13,74€ OI 20 ΑΜΠΟΥΛΕΣ!!!

Νομίζετε ότι ο Hondos σας εξυπηρετεί ή σας δουλεύει???Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Μόνο στα φαρμακεία!

Αφορμή για το εν λόγω άρθρο, αποτελεί η δημοσίευση ενός παραπλήσιου από ένα δημοσιογράφο (πρωην φαρμακοποιό) με γνωστές αμφισβητούμενες θέσεις επί τη χρησιμότητα του επαγγέλματος, με αναφορά στο διαζύγιο της apivita με το φαρμακευτικό κλάδο. Η θέση του αρθρογράφου ήταν σαφέστατα επιτηδευμένη με σκοπό την απομείωση του επαγγέλματος, αλλά δεν αξίζει να σπαταλάω χρόνο και bytes για τέτοιες αρλούμπες.
Στο "ρεζουμέ" η Απιβίτα , αφού έγινε γνωστή δια χειρός και στόματος φαρμακοποιού, ξαφνικά μπραφ, και παίζει μόνη της. Κρατάει ακόμα κανα 2-3 παίχτες e-shopαδες, για να της κάνουν τζάμπα τη δουλειά που ακόμα αυτή δεν κάνει στην Ελλάδα (απευθείας ηλεκτρονική πώληση), και ανοίγει δικά της καταστήματα.. Το φαρμακείο πλέον καθίσταται ασύμφορο, και επειδή στο χρήμα δεν υπάρχει ούτε ηθική ούτε φιλία,το παρατάει. Ο φαρμακοποιός ήδη έκανε τη δουλειά του, διαφήμισε μια εταιρία για ένα κομμάτι ψωμί,  και τώρα είναι αναλώσιμος. Αναλώσιμοι βεβαίως είναι και οι πωλητές της που λιγοστεύουν, χάρη βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας. Αναλώσιμα θα είναι μελλοντικά και τα ίδια της τα καταστήματα, και οι υπάλληλοι της, μιας και το μεγαλύτερο κομμάτι δε θα αναπτύσσει κερδοφορία, ενώ η εταιρία, έχοντας ήδη δεδομένα - data από κερδοκάρτες κτλ, θα πουλάει απευθείας Online και στην Ελλάδα, Zara style.....
Με νοιάζει εμένα?Βεβαίως και ναι , μιας και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία! Προσωπικά διαζύγιο έχω πάρει πολλά χρονια πριν και από την Απιβίτα, και από χίλιες δύο έξυπνες εταιρίες που ήθελαν να πλουτίσουν στην πλάτη μου. Πριν 2 μέρες, με ρώτησε ένας φίλος αν πουλάω ένα συμπλήρωμα διατροφής γνωστής εταιρίας (αποκλειστικά στα φαρμακεία! ), που στο όνομα της, υπάρχει και το κομμάτι pharm!! Αφού κοίταξα το κατάλογο της εταιρίας, του απάντησα ότι το σκεύασμα κάνει 70€+μεταφορικά , αλλά δεδομένης της οικονομικής του κατάστασης, καλό θα ήταν να το σκεφτεί. Μου απάντησε αφοπλιστικά, ότι ίσως κάνω λάθος μια και το παίρνει 55! Το μυαλό πήγε στους eshopades αλλά η χαμηλότερη ιντερνετικη τιμή ήταν μόλις 10% του καταλόγου.Απορείτε?
H απάντηση: Ο κολλητός πήγαινε σε συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος τηλεφωνούσε απευθείας στην εταιρία, και η οποία έστελνε direct στον ασθενή την αγωγή! Ο dr έπαιρνε την προμήθεια του για να γράφει μαζικά, ο ασθενής πλήρωνε λιγότερα, ενώ η εταιρία πούλησε περισσότερα κομμάτια στη χονδρική τιμή! Το κομμάτι της αλυσίδας- φαρμακείο , πλέον είναι οικονομικά ασύμφορο για τις εταιρίες! Είναι ιδανικό στην αρχή, για να μεταλαμπαδευτεί η αξιοπιστία του φαρμακοποιού, η συμβουλή αυτού,αλλά μετά κοστίζει! Άλλωστε, η δική μου συμβουλή τον απέτρεπε να αγοράσει.. Οι εταιρίες δεν κοιτάζουν ποιότητα, δεν κοιτάζουν όνομα. Στην εδώ και χρόνια χρεωκοπημένη Ελλάδα, η καλύτερη οικονομική τακτική είναι της αρπαχτής! Και μετά , on line  οι ίδιες..
Συμπέρασμα:Οι εταιρίες δεν στέκονται δίπλα μας, αλλά μας κλέβουν. Θα συνεχίσουμε το ίδιο τροπάριο? Ή θα είμαστε σκλάβοι, και θα ζούμε από τα αποφάγια τους, ή θα είμαστε αφεντικά και θα τρώμε τα δικά μας.  Θέλουμε ποιότητα, τιμή, αναγνωρισημότητα..
Οι άλλοι μπορούν , εμείς γιατί όχι?
manufactured 
by Greek Cooperative Pharmacists