Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ξεκίνησε η ψηφιοποίηση του Ιανουαρίου

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι πλέον μετά την ολοκλήρωση της υποβολής περιόδου θα ολοκληρώνεται οριστικά η υποβολή και δεν θα υπάρχει δυνατότητα μεταβολών.

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία είχε ενεργοποιηθεί προς διευκόλυνση και διόρθωση λαθών που είχαν προκύψει κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας του ΔΑΠΥ Παροχών.

Ελέγξτε όλοι τις υποβολές σας στις «ενέργειες», οι περασμένοι μήνες πρέπει να είναι όλοι σε κατάσταση ΥΠΟΒΟΛΗΣ ώστε να καταστεί δυνατή η διαδικασία πρωτοκόλλησης και αποζημίωσης.Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Παράταση εκτέλεσης χειρόγραφων γνωματεύσεων διαβητολογικού υλικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για το διαβητολογικό υλικό, η έναρξη της υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, μετατίθεται την 1/5/2017Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύνανται να εκτελούνται μέχρι τις 10/5/2017.
  


Από την 1/5/2017 και μετά, θα αποζημιώνονται μόνο οι ιατρικές γνωματεύσεις που θα έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής (Γνωματεύσεις για Παροχές ΕΚΠΥ) του Οργανισμού.
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών Φεβρουαρίου και Μαρτίου έως 30/4/17

Κατόπιν πολλών αιτημάτων των παρόχων και ειδικότερα με την έγκαιρη προσαρμογή των παρόχων νέων συμβάσεων στις οδηγίες και του τρόπου υποβολής και κατάθεσης των δικαιολογητικών αλλά και λόγω των αργιών του Πάσχα, δίδεται παράταση υποβολής και αποστολής των δικαιολογητικών, για υποβολές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2017, έως 30/4/2017. 
Να επισημάνουμε ότι από αυτή την ημερομηνία, οι υποβολές (και για παροχές ΕΚΠΥ), από συμβεβλημένους παρόχους, που δεν έχουν κατατεθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής και δεν έχουν αποσταλεί τα φυσικά παραστατικά, δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό. 


 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΠΦΣ: Νεότερη ενημέρωση για τα αναλώσιμα 7/4/2017

Σε συνέχεια της από 23/05/2016 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ για την πλήρη καταγραφή και πιστοποίηση των γιατρών που συνταγογραφούν για όλες τις αποζημιούμενες από τον Οργανισμό παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης περίθαλψης, διαβητολογικό υλικό), των διευκρινήσεων που αναρτήθηκαν την 01/06/2016 στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ και της επικείμενης έναρξης υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό από 10/04/2017μέσω της εφαρμογής «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ», ο ΕΟΠΥΥ καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό του μητρώο να το πράξουν μέχρι και την 09/04/2017.

Μετά από αυτή την ημερομηνία (10/04/2017) ιατρικές γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ, που δεν έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.
 

Χειρόγραφες γνωματεύσεις με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την 11/04/2017 δύναται να εκτελεστούν το αργότερο μέχρι 30/04/2017.
  
Για την εγγραφή παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» και να ακολουθήσετε τις σχετικές «Οδηγίες Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ». 
 


  

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση Εγγραφής στο Μητρώο του Οργανισμού, έχουν όλοι οι γιατροί (επιπλέον της πιστοποίησης στο eprescription), που βάσει ειδικότητας πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:
  

  • συνταγογραφούν φάρμακα 
  • παραπέμπουν για διενέργεια εξετάσεων 
  • παραπέμπουν για νοσηλεία 
  • εκδίδουν ιατρικές γνωματεύσεις
- Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γίνεται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), από το πεδίο: «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής «Εγγραφή Χρήστη».
  
- Όσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/ ιατρικός σύλλογος που ανήκουν κλπ), μέσω της επιλογής: «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της επιλογής ««Μεταβολή», κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης.

  
Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο edapy@eopyy.gov.gr.

  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στην σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και το μέλος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Κούβαρης συζητήθηκαν τα παρακάτω και σας ενημερώνουμε σχετικά:
1. Από την Κυριακή 9/4/2017 θα εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικές γνωματεύσεις των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη. Όμως όσες χειρόγραφες γνωματεύσεις έχουν εκδοθεί πριν την 9/4 θα εκτελούνται κανονικάμέχρι και 30/4/2017. Από 1/5/2017 και μετά θα εκτελούνται μόνοηλεκτρονικές γνωματεύσεις.
 


  
2. Οι πληρωμές φαρμακείων του μηνός Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν την Μεγάλη Εβδομάδα όπως και για τα φαρμακεία που έχουν παρακρατήσεις.
 

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν ήδη κατατεθεί έχουν κλείσει στην ΚΜΕΣ. Όπως μας πληροφόρησαν, την Μ. Εβδομάδα προβλέπεται να αποσταλεί αρχείο στους φαρμακευτικούς συλλόγους με τις οφειλές ανά ταμείο.
Στην συνέχεια οι σύλλογοι, αφού ενημερώσουν τα μέλη τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν πιστωτικά τιμολόγια με συγκεκριμένο ποσό για κάθε φαρμακείο καθώς και ενημερότητες όπου απαιτούνται. Ακολούθως οι φαρμακευτικοί σύλλογοι θα τα στείλουν στον ΕΟΠΥΥ.
Οι πρόεδροι των συλλόγων θα βεβαιώσουν με υπεύθυνη δήλωση για το οφειλόμενο ποσό που θα εισπραχθεί.

4. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε για φαρμακεία που είχαν παρακρατήσεις και ανήκουν σε σύλλογο που τηρεί Διανεμητικό Λογαριασμό και δεν μπορούσαν να κλείσουν την υποβολή μηνός Μαρτίου λόγω το ότι έπρεπε να δηλώσουν το προσωπικό τους ΙΒΑΝ και όχι του συλλόγου, λύθηκε. Άρα οι συνάδελφοι μπορούν να κλείσουν την υποβολή τους και να πληρωθούν κανονικά.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών για ασφαλισμένους ΤΥΠΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 10-4-2017, ενεργοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών φαρμάκων για τις συνταγές που εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ και για τις οποίες απαιτείται θεώρηση. Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΤΥΠΕΤ με αναλυτικές οδηγίες.

«Πόθεν έσχες» για προέδρους και αντιπροέδρους Φαρμ.Συλλόγων!

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 1050
Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα : «Υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης»


Κατόπιν των μαζικών αποστολών emails σε διαφόρους Φαρμακευτικούς Συλλόγους τις τελευταίες ημέρες από την «Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08 – Αρχή

Πληροφορίες για την εκτέλεση συνταγογράφησης GARDASIL

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν αναφερθεί ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση συνταγογράφησης 2ης ή/και 3ης δόσης εμβολίου Gardasil σε γυναίκες ηλικίας 18-26 χρονών οι οποίες είχαν ξεκινήσει το σχήμα εμβολιασμού με Gardasil εντός του 2016. H MSD έχει καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Υγείας και στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επέκτασης για τη συγκεκριμένη ομάδα ενηλίκων, η οποία έχει ξεκινήσει αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το σχήμα εμβολιασμού εντός του 2016. Η απόφαση αναμένεται να περιληφθεί στο ανανεωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού που θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών.

Προς το παρόν, για οποιαδήποτε διευκρίνιση επιθυμείτε για την εκτέλεση συνταγών 2ης ή/και 3ης δόσης του εμβολίου Gardasil της συγκεκριμένης ομάδας ενηλίκων μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΗΔΙΚΑ.

1. Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος πατήστε εδώ

 
 
MSD ΑΦΒΕΕ. Τμήματα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Αθήνα, Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος.