Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΦΣΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ APIΣας υπενθυμίζουμε ότι από 1/12/2015 αρχίζει η εφαρμογή του νέουAPI με όλες τις νέες δυνατότητες.

·        Αυτό σημαίνει ότι από 1/12/2015 θα ισχύσει   ο νέος τρόπος κατάθεσης των συνταγών με μερική εκτέλεση.

                                             Παράδειγμα :        Αν  η 1η εκτέλεση γίνει μέσα στον Νοέμβριο, θα περαστεί στη συγκεντρωτικής κατάσταση του Νοεμβρίου, και στο συνοδευτικό σημείωμα Νοεμβρίου στο πεδίο «συνολικό πλήθος εκτελέσεων» μετράει ως μία εκτέλεση. Όταν λοιπόν η 2η εκτέλεση γίνει στον μην Δεκέμβριο, θα περαστεί στη συγκεντρωτική κατάσταση Δεκεμβρίου και θα μετρήσει ως μία ακόμη εκτέλεση που θα περαστεί στο πεδίο «συνολικό πλήθος εκτελέσεων» στο συνοδευτικό ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ του Δεκεμβρίου.

        Σημειωτέον ότι η έκδοση του γιατρού μπαίνει πάντα με την 1η εκτέλεση και ως εκ τούτου η 2η μερική εκτέλεση θα είναι χωρίς έκδοση γιατρού.

        Κάθε μερική εκτέλεση θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή συνταγή, δηλαδή ΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.


·         Προσοχή : Για τις συνταγές ανασφάλιστων συνεχίζουμε να κόβουμε ξεχωριστό τιμολόγιο και ξεχωριστή κατάσταση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                   ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Χορήγηση επιθεματων

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) χορηγούνται επιθέματα για κατακλίσεις, διαβητικά έλκη, φλεβικά έλκη, αρτηριακά έλκη, εγκαύματα και άλλα έλκη, αναλόγως του τύπου έλκους, της περιοχής όπου βρίσκεται και του επιπέδου εξιδρώματος, μετά από ιατρική γνωμάτευση ή παραπεμπτικό, σύμφωνα με τα κάτωθι:
  1. Για έλκη, μερικού πάχους δέρματος, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των200€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 10 τμχ. το μήνα.

2. Για έλκη, ολικού πάχους δέρματος, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των400€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 15 τεμάχια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι:

α) η ανώτατη μηνιαία τιμή αποζημίωσης για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις αφορά ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) και

β) σε περιπτώσεις που στον ίδιο ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) συνυπάρχουν έλκη μερικού και ολικού πάχους, θα αποδίδεται ανά ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) η ανώτατη τιμή αποζημίωσης για έλκη ολικού πάχους δέρματος, δηλ. έως 400€ το μήνα (η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 15 τεμάχια).

Χορήγηση επιθεματων

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1561/Β΄/21-06-2013) χορηγούνται επιθέματα για κατακλίσεις, διαβητικά έλκη, φλεβικά έλκη, αρτηριακά έλκη, εγκαύματα και άλλα έλκη, αναλόγως του τύπου έλκους, της περιοχής όπου βρίσκεται και του επιπέδου εξιδρώματος, μετά από ιατρική γνωμάτευση ή παραπεμπτικό, σύμφωνα με τα κάτωθι:
  1. Για έλκη, μερικού πάχους δέρματος, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των200€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 10 τμχ. το μήνα.

2. Για έλκη, ολικού πάχους δέρματος, καλύπτεται δαπάνη μέχρι του ποσού των400€ το μήνα, η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 15 τεμάχια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι:

α) η ανώτατη μηνιαία τιμή αποζημίωσης για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις αφορά ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) και

β) σε περιπτώσεις που στον ίδιο ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) συνυπάρχουν έλκη μερικού και ολικού πάχους, θα αποδίδεται ανά ασφαλισμένο (ΑΜΚΑ) η ανώτατη τιμή αποζημίωσης για έλκη ολικού πάχους δέρματος, δηλ. έως 400€ το μήνα (η οποία αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 15 τεμάχια).