ΜΗΣΥΦΑ

Η λίστα του Μαΐου εμφάνιζε 1191 φάρμακα, περίπου 330 περισσότερα σκευάσματα, από την προηγούμενη, τα οποία προήλθαν κυρίως από την αρνητική λίστα, ενώ μερικά εξ αυτών ήταν μέχρι πρότινος στη θετική λίστα.
Το ΦΕΚ επισυνάπτεται παρακάτω.

www.virus.com.gr