Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΤΣΑΥ: Αποστολή ανακριβών ειδοποιητηρίων


Ενημέρωση από το ΤΣΑΥ προς τους συλλόγους των υγειονομικών:

"Αθήνα, 26/6/2012

Εκ μέρους των υπηρεσιών του Ταμείου, έχουν αποσταλεί προς τους ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικούς, ειδοποιητήρια προκειμένου να προβούν στην εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του Α’ εξαμήνου 2012, μέσω των Τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .3863/2010.

Η έκδοση των ειδοποιητηρίων βασίζεται στα στοιχεία που περιλαμβάνει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος του Ασφαλισμένου.

Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω του βραδέος ρυθμού ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου του Ασφαλισμένου, παρατηρείται το φαινόμενο τα ειδοποιητήρια που παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι να είναι ανακριβή.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ασφαλισμένων που δεν παραλαμβάνουν ειδοποιητήρια, διότι δεν έγινε έγκαιρα ή δεν έγινε καθόλου η ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου τους με τη σωστή διεύθυνση τους.

Στις περιπτώσεις που οι Υγειονομικοί Σύλλογοι γίνονται αποδέκτες διαμαρτυριών για τέτοια προβλήματα, παρακαλούμε εφόσον είναι εφικτό και προκειμένου να αποφεύγεται περαιτέρω ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, να κρατούνται τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ, τηλέφωνο, faxemail) και να συντάσσεται σύντομο σημείωμα με το διαπιστούμενο πρόβλημα.

Ακολούθως τα στοιχεία αυτά να διαβιβάζονται στο Ταμείο, στο fax 2108832180 ή στο emaileisfores@tsay.gr, ώστε εν συνεχεία οι αρμόδιες Υπηρεσίες να αποστέλλουν το σωστό ειδοποιητήριο”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου