Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΟΠΑΔ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΟΠΑΔ)
(ΝΠΔΔ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 14.7.2011
Αρ. πρωτ.: οικ. 18864

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά στο θέμα της αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου, μετά από συνεννόηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, η σχετική βάση δεδομένων συμπληρώθηκε με τη διευκρίνιση ότι οι τιμές του Παρατηρητηρίου αφορούν μόνο νοσοκομειακή χρήση και ως εκ τούτου η αποζημίωση του ως άνω είδους στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ γίνεται με βάση το προσκομιζόμενο τιμολόγιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου