Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Λίστες Ιδιωτών Ιατρών συμβεβλημένων με ΙΚΑ

apo farmakopoioi
Αναρτάται η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ, γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του μεγαλύτερου πλήθους των γιατρών που αποδέχτηκαν τους όρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , με βάση τον Ν3918/.2011/ΦΕΚ 31 και την ΚΥΑ .Φ40021/οικ 4856/397/ΦΕΚ 478//29.3.2011. Η νέα λίστα θα ισχύσει από 11.7.2011.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ 6323 

Η λίστα των γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ πού ως πιστοποιημένοι γιατροί μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι δυναμική και ενεργός. Η λίστα αυτή μπορεί να διευρύνεται στο βαθμό που γιατροί ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ έχουν εκφράσει από 10.6.11 και μετά και θα εκφράσουν στο μέλλον τη βούληση τους για την εθελουσία ένταξη τους στη λίστα των ιατρών που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης τα νέα ονόματα των γιατρών θα αναρτηθούν στη λίστα των συνεργαζόμενων ιατρών με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1Η Σεπτεμβρίου του 2011.
Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι από σήμερα οι γιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ που δεν πιστοποιηθήκαν, με δική τους ευθύνη μέσα από την διαδικασία που έχουμε ορίσει ως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορούν να παρέχουν από 11.7.2011 υπηρεσίες και να αποζημιώνονται από το Ίδρυμα.
Γιατροί που παραβαίνουν τους όρους συνεργασίας με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αφαιρούνται από τη λίστα των συνεργαζόμενων με το Ίδρυμα γιατρών.
  • Γιατρός που είναι στη λίστα εάν επιθυμεί να βγεί θα το δηλώνει με αποστολή email opsygeia@modernikamng.gr ή με Fax στο 2103823974 και θα αφαιρείται μετά την πάροδο 1 μήνα
  • Εάν ο ίδιος γιατρός θελήσει να επανενταχθεί θα αποστέλλει νέα δήλωση και θα εντάσσεται μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία εξαίρεσης
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που παύει να ισχύει η σύμβαση γιατρού με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, ο γιατρός θα αφαιρείται από τη λίστα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Τέλος θέλουμε να κάνουμε γνωστό προς το σύνολο των συνεργαζόμενων γιατρών του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι, η εύρυθμη και κυρίως ενάρετη και υπεύθυνη συνεργασία τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση της συνεργασίας τους και με τον ΕΟΠΥΥ, με την έναρξη λειτουργίας του το Σεπτέμβριο του 2011.
Δείτε  ΕΔΩ  τον τρόπο εύρεσης της αντίστοιχης λίστας για όλη την Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου