Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ

 ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"!!!
Την 17η/5/2011 εξεδόθη νέο δελτίο τιμών φαρμάκων «Ανθρώπινης χρήσης», η ισχύς του οποίου αρχίζει από την Παρασκευή 20/5/2011.
            Το νέο Δελτίο Τιμών συνοδεύτηκε με νέα αγορανομική διάταξη, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής :
            «….3. Η παρ. 1 του άρθρου 332 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :
Για τους Φαρμακεμπόρους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ).
            4. Η παρ. 2 του άρθρου 333 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση μόνο επί της νοσοκομειακής τιμής και μόνο στους κάτωθι φορείς :
Το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν.3918/2011, Φαρμακεία ΙΚΑ και στα φαρμακεία των ιδιωτικών Κλινικών άνω των 60 κλινών. Η παράγραφος 1 και 3 του ιδίου άρθρου, καταργούνται.» 

ΓΝΩΜΗ PHARMA-SFERA 
Ο ΣΥ.ΦΑ.  Τρικάλων είχε πάρει την απόφαση να μειώσει το ποσοστό της έκπτωσης αναλόγα με τη μείωση του ποσοστού κέρδους δηλαδή περίπου κατά 2,4% (από 4% στο 1,6%) . Είναι κατανοητό ότι ΣΙΓΟΥΡΑ θα έπρεπε να αλλάξει κάτι στην αγορανομική διάταξη, έτσι ώστε να επιβιώσει το κομμάτι του κύκλου που κρατάει τα φαρμακεία ζωντανά ακόμα, οι ΣΥΦΑ.  Θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί αντίστοιχη μείωση της επιτρεπόμενης έκπτωσης στις απευθείας παραγγελίες στις φαρμακοβιομηχανίες, στα πλαίσια του υγειούς ανταγωνισμού.  Αντιθέτως όλα τα λεφτά πάνε στις ξένες φαρμακοβιομηχανίες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου