Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Ο ΟΠΑΔ «εξαγρίωσε» τους φαρμακοποιούς!

Ο ΟΠΑΔ «εξαγρίωσε» τους φαρμακοποιούς!

Ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις άρχισε να προσλαμβάνει από χθες η «διένεξη» μεταξύ του ΟΠΑΔ και των φαρμακοποιών της Δωδ/νήσου (σημ: το πρόβλημα έχει πανελλήνια διάσταση), για τα υπέρογκα χρέη του πρώτου προς τους δεύτερους, μετά την ανακοίνωση ότι οι οφειλές περιορίζονται στην ουσία μόνο σε δύο μήνες.
Η ανακοίνωση άναψε στην κυριολεξία «φωτιές» και φαρμακοποιοί έκαναν λόγο για «απύθμενο θράσος» και «ασύστολα ψεύδη» καλώντας τον ΟΠΑΔ να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα και διευθύνσεις Φαρμακοποιών που πληρώθηκαν και για ποιους λογαριασμούς, ενώ ο πρόεδρος του ΦΣΔ κ. Ν. Φουτούλης, περιορίστηκε να δηλώσει : «Αν πράγματι ο ΟΠΑΔ έχει τα χρήματα, γιατί δεν πληρώνει τα χρέη του για να ανασάνουμε κι εμείς»;

Από τον ΟΠΑΔ εκδόθηκε συγκεκριμένα χθες η ακόλουθη ανακοίνωση:
Από την Κυριακή 1/5/2011 ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου διέκοψε πάλι την χορήγηση πίστωσης στους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. Η ενέργεια αυτή είναι αδικαιολόγητη, από τη στιγμή που ο Ο.Π.Α.Δ. ΤΗΡΗΣΕ όλες τις υποσχέσεις απέναντί τους, και από τη στιγμή που γνώριζαν ότι, την Δευτέρα 2/5/2011 στάλθηκαν επιτροπικά εντάλματα στην Υ.Π.Α.Δ. Δωδεκανήσου, προκειμένου να εξοφληθούν οι φαρμακοποιοί έως και τον μήνα Οκτώβριο 2010 ( δηλ. πρωτόκολλα Νοεμβρίου 2010). Στο έτος 2011 είναι εξοφλημένοι οι όλοι μήνες, εκτός από τον Απρίλιο του 2011 που ακόμη δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας. Ουσιαστικά ο Ο.Π.Α.Δ. θα τους χρωστάει 2 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο μπλοκάρουν τις πληρωμές μας, και είναι αδύνατο να προβούμε σε ενταλματοποίηση, ενώ τα χρήματα βρίσκονται ήδη στην Τράπεζα (διότι όταν καταθέτουν οι ασφαλισμένοι ατομικά, είναι σαν να εκτελούμε την δουλειά 120 φαρμακείων της Ρόδου μόνο, με αποτέλεσμα μεγάλο όγκο εργασίας, που καλούνται να εκτελέσουν 3 υπάλληλοι). Επειδή, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος για την επικείμενη κινητοποίηση, καλούμε τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου να επιδείξει την ωριμότητα που απαιτούν οι συνθήκες συνεχίζοντας την παροχή πίστωσης, και θυμίζουμε ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και αποζημιώνεται από την κοινωνική ασφάλιση για την προστασία πρωτίστως αυτών που το έχουν ανάγκη.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΑΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΖΩΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προηγουμένως και πιο συγκεκριμένα την 2 Μαΐου, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδ/νήσου, απέστειλε προς τον ΟΠΑΔ την ακόλουθη εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση- δήλωση:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εξώδικος διαμαρτυρία - πρόσκληση - δήλωση
1) Του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο περιοχή «Ζέφυρος», κτίριο Δ.Ο.Υ., 6ος όροφος, και επροσωπείται νόμιμα
2) Του εδρεύοντος στη Ρόδο και στην οδό Γ. Χαρίτου 17 (κτίριο ΔΟΥ) νομικού προσώπου (Σωματείου) με την επωνυμία «Διανεμητικός Λογαριασμός μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδ/σου» κ' τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.ΛΟ.ΔΩ», νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ο.Π.Α.Δ.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα
Κονοποιούμενη
Και στο Παράρτημα Ο.Π.Α.Δ. Ρόδου, οδός Παπανικολάου 8.
Οπως είναι γνωστό, ο επιστημονικός μας σύλλογος βάσει της καταρτισθείσας από 27.05.2009 συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων μεταξύ Ο.Π.Α.Δ. και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, νομίμως αμφοτέρων εκπροσωπηθέντων, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, εξυπηρετεί τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων σας στην περιφέρειά μας με την εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία των μελών μας.
Με βάση το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης αποκλείσθηκε κατ' αρχήν το δικαίωμα υπογραφής ατομικών συμβάσεων μεταξύ του Οργανισμού σας και μεμονωμένων φαρμακείων όσο είναι σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση, με ποινή ακυρότητας (μη αναγνώρισης της τυχόν εκτέλεσης συνταγών) και μη αποζημίωσης της αξίας των υποβαλλόμενων συνταγών.
Περαιτέρω, στο άρθρο 13 της σύμβασης, ορίστηκε ότι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού σας οι λογαριασμοί των φαρμακείων για τις εκτελεσθείσες συνταγές υποβάλλονται είτε από τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους... είτε μέσω των διανεμητικών λογιαριασμών, όπου υπάρχουν. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος ή ο διανεμητικός λογαριασμός, όπου υπάρχει, θα συνοδεύουν τους φακέλους με αίτησή τους και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα εμφαίνεται το όνομα του φαρμακοποιού-φαρμακείου, το αιτούμενο ποσό και το συνολικό αιτούμενο ποσό των υποβαλλομένων λογαριασμών από αυτούς, μη επιτρεπομένης της υπογραφής ατομικής σύμβασης μεταξύ του ΟΠΑΔ και φαρμακοποιών - φαρμακείων.
Στο άρθρο 14 προβλέφθηκε η κατ' εξαίρεση δυνατότητα της μεμονωμένης υποβολής λογαριασμών εκ μέρους των φαρμακείων, μόνο όμως εφ' όσον ο φάκελός τους με την αίτησή τους συνοδεύεται από έγγραφο του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή διανεμητικού λογαριασμού, όπου αυτός υπάρχει.
Τέλος, στο άρθρο 20 της ίδιας σύμβασης ορίστηκε ότι οι όροι της είναι δεσμευτικοί για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, τυχόν δε τροποποιήσεις τους θα δεσμεύουν, εφόσον είναι έγγραφες και γίνουν αποδεκτές και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Eίναι προφανές ότι το κείμενο της ως άνω σύμβασης ότι βάσει αυτής αποκλείσθηκε (πλην της κατ' εξαίρεση περίπτωσης του άρθρου 14 και εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής) οποιαδήποτε κατ' ιδίαν συναλλαγή του Οργανισμού σας με μεμονωμένα φαρμακεία ή φαρμακοποιούς όλης της χώρας, με δεδομένη την ύπαρξη και λειτουργία των κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων ή διανεμητικών λογαριασμών.
Παρά ταύτα και για την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, στις 25.2.2011 υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων της αρχικής σύμβασης προσάρτημα Α αυτής, με το οποίο αφ' ενός μεν εξέλιπε και η ελάχιστη αμφιβολία για το ανεπίτρεπτο της μεμονωμένης υποβολής λογαριασμών από φαρμακοποιούς και αντίστοιχης παραλαβής τους από όργανά σας, αφ' ετέτου δε καταργήθηκε η εξαιρετική περίπτωση που προέβλεπε το άρθρο 14 αυτή, αφού πλέον με την τροποποίηση που επήλθε, κανένα φαρμακείο - ούτε κατ' εξαίρεση - δεν δύναται να καταθέτει απευθείας τις συνταγές στον ΟΠΑΔ, παρά μόνο μέσω διανεμητικού λογαριασμού στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το σχετικό ένταλμα πληρωμής.
Οπως καλώς γνωρίζετε από τη μέχρι σήμερα επαγγελματική μας συνεργασία, από το έτος 2002 έχει συσταθεί το δεύτερο από εμάς, νομικό πρόσωπο που λειτουργεί ως αυτοτελής φορέας συγκέντρωσης, διακίνησης και είσπραξης για λογαριασμό των μελών του, του αντιτίμου των εκτελούμενων από τα μέλη του ΦΣΔ συνταγών, το σωματείο με την επωνυμία «Διανεμητικός Λογαριασμός μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδ/σου (ΔΙ.ΛΟ.ΔΩ)» το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε με την υπ' αριθμ. 145/2002 απόφαση του Μον. Πρωτ. Ρόδου και ενεγράφη στο βιβλίο σωματείων του Πρωτ. Ρόδου με α/α/ 6/2002».
Επειδή παρά το όσα σαφώς προκύπτουν από τ' ανωτέρω, διαπιστώσαμε ότι όργανά σας στο περιφερειακό υποκατάστημα του Οργανισμού σας στη Ρόδο έχουν επανειλημμένα δεχθεί μεμονωμένες υποβολές λογαριασμών από φαρκακεία-φαρμακοποιούς μέλη του Συλλόγου μας, παραβιάζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τους όρους της σύμβασης και του προσαρτήματος.
Επειδή η συγκεκριμένη συμπεριφορά των οργάνων σας δεν στοιχειοθετεί μόνο την ποινικά κολάσιμη πράξη της παράβασης καθήκοντος εκ μέρους τους για την οποία επιφυλασσόμεθα να τους καταγγείλουμε στις αρμόδιες ποινικές αρχές και δικαστήρια, αλλά συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά η οποία εσάς μεν εκθέτει, σ' εμάς δε προκαλεί περιουσιακή ζημία, δεδομένου ότι κατά το καταστατικό του δεύτερου από εμάς βασικοί του πόροι είναι τα παρακρατούμενα ποσοστά επί των εξοφλούμενων λογαριασμών των μελών μας, τα οποία στερούμεθα λόγω της μεμονωμένης καταβολής αυτής.
Επειδή για οποιαδήποτε ζημία μας από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων σας ευθύνεστε εκ του νόμου εις ολόκληρο με το υπαίτιο όργανο
Για τους παραπάνω λόγους
Με τη ρητή επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας
Διαμαρτυρόμαστε για τη μέχρι σήμερα αντισυμβατική συμπεριφορά των οργάνων σας και συγκεκριμένα την μεμονωμένη παραλαβή λογαριασμών φαρμακείων της περιοχής μας από υπαλλήλους σας του τοπικού παραρτήματος ΟΠΑΔ.
Σας καλούμε να εφαρμόσετε επακριβώς τα εις την από 27.05.2009 σύμβαση και το από 25.2.2011 προσάρτημα αυτής προβλεπόμενα, ειδικά δε όσο αφορά την παραλαβή και εξόφληση λογαριασμών φαρμακείων, η οποία θα πρέπει να διενεργείται μόνο μέσω του «ΔΙ.ΛΟ.ΔΩ» και όχι μεμονωμένα.
Δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αρμοδίων οργάνων σας θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες αφ' ενός μεν απόδοσης ποινικών ευθυνών παράβασης καθήκοντος σε βάρος τους, αφ'ετέρου δε πλήρους αποκατάστασης οποιασδήποτε περιουσιακής ή άλλης ζημίας ημών και των μελών μας.
Με ρητή επιφύλαξη κάθε γενικά δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγέλλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα, προς όποιον αυτή απευθύνεται, νόμιμα εκπροσωπούμενο, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στη σχετική έκθεση επίδοσης.
Ρόδος, 02 Μαΐου 2011
Για τους εξωδίκως προσκαλούντες
Ο Πρόεδρος του Φ.Σ.Δ. και Δι.Λο.Δω
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ
Ο Γραμματέας Φ.Σ.Δ. και Δι.Λο.Δω
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Νομική Σύμβουλος
ΑΔΕΛΑΪΣ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ

Πηγή : Δημοκρατική Online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου