Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ: "Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 534
ΠΡΟΣ: 1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
2. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
(Σχετ. το υπ' αριθμ. 665/7.2.2011 έγγραφό σας)

ΘΕΜΑ: "Εκτέλεση συνταγών για ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν εκδοθεί από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ"
Σε συνέχεια της από 7.2.2011 κοινής εγκυκλίου των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σας γνωρίζουμε ότι από 7.2.2011 οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων.
Με το παρόν σας διευκρινίζουμε ότι για την έκδοση συνταγών οι ανωτέρω γιατροί θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων.
- Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο), ο ΑΜΚΑ ιατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ" ή "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ", καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται σύμφωνα με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά διατάγματα διατάξεις.
-  Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας των χορηγούμενων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων (διατίμηση φαρμάκων, αφαίρεση συμμετοχής, ημερομηνία εκτέλεσης, υπογραφή και σφραγίδα εκτελέσαντος). Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου. Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.
- Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζουμε ότι:
α) Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι τη χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση και συνεπώς δεν απαιτείται και όταν η αξία τους υπερβαίνει τα 150€..
β) Ο φαρμακοποιός δεν φέρει ευθύνη για συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν έχουν σχέση με την ειδικότητα του ιατρού.
γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε συνταγή επιτρέπεται να αναγράφονται μέχρι τρία διαφορετικά φάρμακα και σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για κάλυψη αγωγής έως ενός (1) μηνός.
Τέλος επισημαίνουμε ότι έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στην οποία προβλέπεται η νομιμοποίηση της πληρωμής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε συνταγής που εκδίδεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Δημοσιεύτηκε: 07/02/2011

2 σχόλια:

 1. Πιστεύω πώς το μέτρο εφαρμόσθηκε γιά νά "σπάσει" λίγο την απεργία τών ιατρών.Αλλά έχει κάποια θεττικά:
  1)Το δικαίωμα επιλογής ιατρού από τον ασθενή.
  2)Τό να αμοίβεται ο ιατρός ανάλογα με τίς επισ-
  κέψεις του.Έτσι μορεί να περιορισθεί η τάσις να βλέπουν τον ασθενή όπως οι δημ.υπάλληλοι ...
  Όσον γιά μας:ας ελπίσουμε πως θα μας εξοφλήσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θά ήθελα να μάθω τι πρέπει να κάνει ο φαρμακοποι-
  ός αν σέ μιά τέτοια συνταγή ο γιατρός γράψει:
  1)Αγωγή 2 μηνών, ή 35 ημερών...
  2)Αν γράψει 4 φάρμακα.Στόν ΟΠΑΔ λ.χ. εκτελούμε τα 3 πρώτα.Εδώ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή