Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Δεκέμβρη οι ρυθμίσεις για το φάρμακο

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις γύρω από τη Φαρμακευτική Πολιτική φέρεται να ετοιμάζει η Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, εντός του Δεκεμβρίου πρόκειται να είναι έτοιμες μια σειρά νέων ρυθμίσεων, o Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε ειδικά στη δημοσίευση εντός των επομένων ημερών της ρύθμισης για τον HTA, στην οποία δεν αποκλείεται να ενταχθεί και ρύθμιση για τις μη παρεμβατικές μελέτες. Την ίδια ώρα, οι νέοι κλειστοί προϋπολογισμοί που θα συνθέτουν
τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη, αναμένεται να περιλαμβάνουν το σύνολο των ποσών που δαπανά η πολιτεία στη συγκεκριμένη θεραπευτική κατηγορία.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν στο πλαίσιο του 6ο Συνεδρίου Patients In Power. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σ. Μπερσίμης αναφέρθηξε σε προσπάθεια καθορισμού ενός «πραγματικού» προϋπολογισμού για το Φάρμακο. «Πάμε να τον ανιχνεύσουμε από τη βάση του, σε επίπεδο ασθένειας», ανέφερε και διευκρίνισε πως επιχειρείται η διαμόρφωση ενός συνολικού προϋπολογισμού ως άθροισμα επί μέρους δαπανών. Στον υπολογισμό θα συνυπολογιστεί ο επιπολασμός της νόσου, θα συγκριθεί αυτός με τις γειτονικές χώρες, η επίπτωση της πάθησης, τα διεθνή πρωτόκολλα κοκ, εξήγησε.
Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της φαρμακευτικής πολιτικής περιλαμβάνεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμακευτική Καινοτομίας (HTA), η διεύρυνση και αναβάθμιση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – επέκταση του στα νοσοκομεία και για τους νοσηλευομένους  ασθενείς, η αναδιοργάνωση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων, μέσα και από διακρατικές συνεργασίες για κοινές διαπραγματεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία και η αλλαγή στην τιμολογιακή-αποζημιωτική πολιτική, «έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον τιμολόγησης που θα υπερβεί τις σημερινές στρεβλώσεις και θα ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς».
Ο κ. Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε πως ο κανόνας αποζημίωσης γνωστός και ως «9-6-3» θα ισχύσει μέχρι η χώρα να αποκτήσει «επάρκεια HTA», ενώ σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που προωθούνται έκανε λόγο για ομογενοποίηση των τιμών ανά κατηγορία γενοσήμων, ενώ ο Υπουργός τόνισε πως είναι «πολύ κρίσιμο να μειωθεί η οικονομική  επιβάρυνση των ασθενών για τη συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων, συνδυαζόμενη με κίνητρα αυξημένης  διείσδυσης γενοσήμων στην ελληνική αγορά».
Πάντως, ο Ανδρέας Ξανθός, σημείωσε ότι λαμβάνονται υπόψη καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, ενώ εντόπισε και μια σειρά ελλείψεων, όπως η απουσία Μητρώων Ασθενών. Τόνισε ακόμη την ανάγκη ενεργοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για όλες τις παθήσεις, έτσι ώστε να επιταχυνθεί το έργο του Υπουργείου.
Μάλιστα, ο κ. Ξανθός φάνηκε να εντοπίζει και την ανάγκη εστίασης και στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα, δηλαδή μετά τη χορήγηση θεραπείας, που είναι εν πολλοίς ανεξέλεγκτη. Δηλαδή να εξεταστεί τι γίνεται με την αποκατάσταση, την παρηγορητική φροντίδα και τη στέγαση.
Παραδέχθηκε, μάλιστα, πως παρά τις τεράστιες προσπάθειες ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων και της ορθολογικής διαχείρισης τους, «το σημερινό επίπεδο δημόσιων δαπανών υγείας (5,1% του ΑΕΠ) είναι πολύ περιοριστικό για να ανταποκριθεί το Σύστημα Υγείας με επάρκεια στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, φαρμακευτικής αγωγής,  εξειδικευμένης θεραπείας,  αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής φροντίδας των πολιτών».
Ο κ. Ξανθός υποστήριξε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία στελέχωσης των Γραφείων προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία. «Ήδη έχουν στελεχωθεί με 340 υπαλλήλους των  νοσοκομείων και έχει προγραμματιστεί η εκπαίδευση τους από το ΕΚΔΔΑ / ΙΝΕΠ με συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας, του Συνήγορου του Πολίτη, της Επιτροπής Βιοηθικής και της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Υγείας η Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στην οποία Πρόεδρος είναι  εκπρόσωπος συλλόγου ασθενών. Αξιολογείται η εφαρμογή της «λίστας χειρουργείου» και προετοιμάζεται στο Υπουργείο μηχανισμός συστηματικής παρακολούθησης και παρέμβασης για την ενιαία και αποτελεσματική υλοποίηση ενός μέτρου διαφάνειας και δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών», προσέθεσε.
Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη «εργαλείων» λειτουργικής αναβάθμισης του ΕΣΥ, όπως ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελλος Υγείας του Ασθενή στην ΠΦΥ, οι κατευθυντήριες οδηγίες τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής, οι μετρήσιμοι δείκτες κλινικής αποτελεσματικότητας, «η σταδιακή ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος DRG’S για την παρακολούθηση του κόστους νοσηλείας και την αντικατάσταση των αναχρονιστικών ΚΕΝ, πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, αξιολόγηση υπηρεσιών και δομών, πιστοποίηση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης για τα σπάνια νοσήματα».
Σε ό,τι αφορά την ΠΦΥ, ο κ. Ξανθός έκανε λόγο για «κρίσιμο βήμα ολιστικής, αξιόπιστης  και συνεχούς φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του».
«Με την ανάπτυξη των νέων αποκεντρωμένων μονάδων (ΤΟΜΥ) διευκολύνουμε την πρόσβαση σε οικογενειακούς  γιατρούς και ομάδα υγείας που μπορούν να εγγυηθούν τη συνεχή και ποιοτική φροντίδα, την παρέμβαση στην κοινότητα και την έμφαση στην πρόληψη και αγωγή υγείας. Οι χρόνιοι ασθενείς που έχουν ανάγκη ειδικής παρακολούθησης θα εξακολουθήσουν να απευθύνονται στους  εξειδικευμένους γιατρούς των ΚΥ και των νοσοκομείων ή στους συμβεβλημμένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, μέσα από ένα ευέλικτο και φιλικό προς τον ασθενή σύστημα παραπομπών και δικτύωσης των δομών του ΕΣΥ. Τελικός στόχος η έγκαιρη και αποτελεσματική  περίθαλψη, η ασφάλεια των ασθενών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας», υποστήριξε.
Όπως σημείωσε ο Υπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του μεταξύ άλλων η Αριστοτέλους ετοιμάζει την αναδιοργάνωση των ΔΣ των Δημόσιων Νοσοκομείων, στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ασθενών. «Το επόμενο βήμα είναι η αναδιοργάνωση των ΔΣ των Νοσοκομείων με πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπων των ασθενών, καθώς και η δημιουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας σε κάθε ΥΠΕ ως οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού,  στρατηγικού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο και κοινωνικού ελέγχου, στα οποία επίσης θα εκπροσωπούνται οι ασθενείς. Τέλος, προετοιμάζεται η θεσμική αναδιοργάνωση του ΚΕΣΥ με εκπροσώπηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας στην Ολομέλεια του», ανέφερε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου