Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Την απαγόρευση διάθεσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ΄΄SINUS RINSE 120 PREMIXED SACHETS΄΄, διότι δεν φέρει επισήμανση στην ελληνική γλώσσα, όπως απαιτείται βάσει

του άρθρου 4, παρ. 4 της ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198 Β’).


Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και ισχύει μέχρις ότου το προϊόν συμμορφωθεί με το άρθρο 4, παρ. 4 της ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198 Β’/2009).Η εταιρεία ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ υποχρεούται να ενημερώσει τον ΕΟΦ με το πέρας της διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου