Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Εκτέλεση συνταγών αναστολής

Εκτέλεση συνταγών αναστολής

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που\ έχει 
παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης τους

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την 
διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο 
εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει
 αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά με την παρακάτω διαδικασία: 
1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με
 σφραγίδα και υπογραφή του, 
2. Η συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται εντός πέντε ημερών 
από τα φαρμακεία χειρόγραφα και τοποθετείται στο πακέτο των χειρόγραφα
 εκτελεσμένων συνταγών. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου