Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης συνταγών φαρμακείων ».


Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , σας ενημερώνουμε ότι τόσο για τα φαρμακεία τα οποία ανήκουν σε Τοπικό Σύλλογο που τηρεί διανεμητικό λογαριασμό όσο και γι΄αυτά που υποβάλλουν ατομικά λογαριασμούς ,εφεξής η παραλαβή των συγκεντρωτικών καταστάσεων - συνταγών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις θα γίνεται
 έως και την 8η εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός, από την εκτέλεση των συνταγών


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου