Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Νέος Τροποποιημένος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε ο νέος τροποποιημένος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)του
ΕΟΠΥΥ με την υπ΄αριθμ. ΕΜΠ5/17-11-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3054/18-11-2012), τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ http://www.eopyy.gov.gr (Κανονισμός – Νομοθεσία).


ΦΕΚ Β 3054-2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).pdf

Ταινίες μόνο ΣΔ1 δωρεάν , οι λοιποι 25%

Συνταγές φαρμάκων αξίας μεγαλύτερης των 50 ευρώ,
που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης
των νεφροπαθών που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Χ.Α. ή
Μ.Τ.Ν., οι οποίες δεν διαθέτουν φαρμακείο, εκτελούνται
από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι ανωτέρω συνταγές
για τους ασφαλισμένους που αιμοκαθαίρονται σε Μ.Τ.Ν.
Κρατικών Νοσοκομείων ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλι−
νικών άνω των 60 κλινών, θα εκτελούνται υποχρεωτικά
από το φαρμακείο του εκάστοτε Νοσοκομείου ή κλινικής
στο οποίο πραγματοποιείται η αιμοκάθαρση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου