Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Διευκρινησεις Φυκ


Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων του Παραρτήματος 1α της Υπουργικής απόφασης ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/ Β/2012) σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων»

Σχετικά:
Έγγραφό μας 27454/11-06-2012 με τίτλο: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων
του Παραρτήματος 1α Υπουργικής απόφασης ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/
Β/2012) σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων»
Έγγραφό μας 26362/01-06-2012 με τίτλο: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων»
Έγγραφο 52269/21-05-12 Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Υπουργική απόφαση ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/ Β/2012)
Με την ανωτέρω (4) σχετική Υπουργική Απόφαση ορίσθηκε ο τρόπος διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους. Αναλυτικότερα ορίσθηκαν τα σκευάσματα τα οποία:
θα πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία (Παράρτημα 1α)
θα πρέπει να χορηγούνται από τα Νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
(Παράρτημα 1β)
θα πρέπει να χορηγούνται από τα Νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα
ιδιωτικά φαρμακεία (Παράρτημα 2).
Ο ΕΟΠΥΥ ανταποκρίθηκε άμεσα διαθέτοντας τα σκευάσματα που όριζε η εν λόγω
Υπουργική απόφαση από τα φαρμακεία του. Ωστόσο, με το 52269/21-05-12 έγγραφο του Υπουργείου ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ να αναλάβει τη χορήγηση ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων του Παραρτήματος 1α επικουρικά με τα Νοσοκομεία προκειμένου τα τελευταία να ανταπεξέλθουν στον υφιστάμενο προϋπολογισμό τους και να αντιμετωπισθούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις τους. Για το λόγο αυτό διαθέτει τα σκευάσματα του Παραρτήματος 1α σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφό μας και μόνο σε περίπτωση που τα Νοσοκομεία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν.

Επειδή η ανωτέρω ρύθμιση οδήγησε σε διακίνηση εξαιρετικά αυξημένου όγκου φαρμάκων με συνέπεια να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν έγκαιρα οι ασφαλισμένοι της επαρχίας με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι οι ιδιωτικές κλινικές της Επαρχίας που διαθέτουν φαρμακείο οφείλουν να χορηγούν στους νοσηλευόμενους ασθενείς τους τα σκευάσματα που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία τους και να χρεώνουν στον ΕΟΠΥΥ τα εξαιρούμενα του νοσηλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου