Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Διαχείριση λαθών συμμετοχών στο ΔΑΠΥ


Υπενθυμίζουμε την από 13/11/2018 , σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τις λάθος συμμετοχές στο ΔΑΠΥ. Τονίζεται , ότι είναι απλά εγκύκλιος , σε περίπτωση άδικης περικοπής, όπως άλλωστε συνηθιζόταν..

ΔΒ3Α/Φ115/11/οικ44276


Μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο την οποία σας κοινοποιούμε. Σύμφωνα με αυτήν όλες οι γνωματεύσεις που εκδίδονται μετά την 1.11.2018 – ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΕΚΠΥ – εκτελούνται και αποζημιώνονται όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό μέχρι να προσαρμοσθεί το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, οπότε και πάλι θα έχετε έγκαιρα και έγκυρα ενημέρωση. 

Προσοχή η εγκύκλιος δεν αφορά τη χρήση άυλων κουπονιών που είναι υποχρεωτική από 1.11.2018, εκτός των αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη που η χρήση τους ισχύει από 1.1.2019.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου