Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΦΣΑ: «ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

Η Περιφέρεια Αττικής, απέστειλε έγγραφο τόσο  προς τους Ιατρικούς Συλλόγους όσο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Αττικής, με το οποίο εφιστούσε την προσοχή στην σωστή συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών που περιέχουν κωδεϊνούχα και ναρκωτικά φάρμακα. 

Επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα, στα πλαίσια των τακτικών και έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφέρειας στα λειτουργούντα φαρμακεία, έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός σχετικών συνταγών , οι οποίες έχουν εκδοθεί από γιατρούς κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4139/2013 και έχουν χορηγηθεί από φαρμακοποιούς κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του
αυτού νόμου.  Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, είναι να κατάσχονται οι συνταγές και να αυξάνονται οι  παραπομπές και οι κλήσεις σε απολογία τόσο των γιατρών όσο και των φαρμακοποιών.

Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή, για την τήρηση του  νόμου ως προς τον έλεγχο και τις προϋποθέσεις διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων κατά την εκτέλεση τέτοιων συνταγών.
Υπενθυμίζουμε ότι κάθε χρόνο από 1η  έως 15η  Ιανουαρίου, πρέπει να καταθέτουν τα φαρμακεία υποχρεωτικά την απογραφή των ναρκωτικών του φαρμακείου τους στην Περιφέρεια που ανήκουν. Αυτό ισχύει υποχρεωτικά ΚΑΙ για τα φαρμακεία που έχουν πρόσκαιρο κλείσιμο.

Επίσης θα πρέπει να φροντίσετε να μην έχετε ληγμένα ναρκωτικά (πίνακας Β) κατά τις επιθεωρήσεις που γίνονται (είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στο φαρμακείο 5 μορφίνες και 5 πεθιδίνες, ΟΧΙ ΛΗΓΜΕΝΕΣ).

Όσοι έχουν προμηθευτεί ναρκωτικά μέσα στο 2015 (νέοι φαρμακοποιοί)  θα πρέπει πρίν την κατάθεση της απογραφής (1 έως 15.1.2015) να έχουν φροντίσει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Περιφέρειες, ώστε να θεωρήσουν το βιβλίο των ετησίων καταστάσεων ναρκωτικών.

Σας παραθέτουμε προς υπενθύμισή σας τα όσα ισχύουν ως προς την εκτέλεση συνταγών που περιέχουν τα εν λόγω φάρμακα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                 ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Άρθρο  1 του Α’ κεφαλαίου του Π.Δ. 148/2007 ,  με θέμα «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά»:


« …..ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων 

                1. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Β΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄103) χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν την ουσία
αιθυλομορφίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 300 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία, και όταν η ουσία αυτή είναι αναμειγμένη με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της, με απλά μέσα, σε καθαρή κατάσταση. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται (Κατηγορία ΒΣ)
χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που υπάγονται στην Κατηγορία ΒΣ κυκλοφορούν ύστερα από άδεια του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και γνώμη της Επιτροπής
Ναρκωτικών.
                2. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Γ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα για θεραπεία μιας (1) ημέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ημερήσια δόση, που αναγράφεται στην Ελληνική Φαρμακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια. Εξαιρούνται τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες:
α) Υδροκωδόνη (Διϋδροκωδεϊνόνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 50 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία.
β) Φολκωδίνη (Φολκωδεΐνη) σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 150 χιλιοστόγραμμα ανά συσκευασία και όταν οι ουσίες αυτές είναι αναμειγμένες με άλλες δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο και από τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός με απλά μέσα σε καθαρή κατάσταση.
γ) Διφαινοξυλάτη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από2,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειική ατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα, ανά δόση.
δ) Διφαινοξίνη σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από 0,5 χιλιοστόγραμμα και πάντα σε συνδυασμό με θειικήατροπίνη σε ποσότητα όχι μικρότερη από 25 μικρόγραμμα ανά δόση.
ε) Κωδεΐνη ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας ανά συνταγή.
Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που εξαιρούνται  (Κατηγορία ΓΣ) χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄ και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.
                3. Τα ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν ουσίες του πίνακα Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 χορηγούνται με συνταγή της παραγράφου 7 περ. β΄  και σε ποσότητα που να καλύπτει τις κατά περίπτωση θεραπευτικές ανάγκες, με ευθύνη του ιατρού. Η συνταγή αυτή φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.
                4. Στην εξωτερική συσκευασία των ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
α) Του πίνακα Β΄ με κόκκινα γράμματα «Β, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».
β) Των εξαιρέσεων του πίνακα Β΄ με πράσινα γράμματα «ΒΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».
γ) Του πίνακα Γ΄ με κόκκινα γράμματα «Γ, χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών».
δ) Των εξαιρέσεων του πίνακα Γ΄ με πράσινα γράμματα «ΓΣ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».
ε) Του πίνακα Δ΄ με πράσινα γράμματα «Δ, χορηγείται με συνταγή του ν. 3459/2006».
                5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες  είναι:
ΚΩΔΕΪΝΗΣ φωσφ. σκόνη ................................... 300 ΜG
ΚΩΔEΪΝΗΣ φωσφ. δισκία 20 ΜG ......................... 15
KΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. σκόνη ................................... 30 ΜG
MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη .................................. 50 ΜG
MOΡΦΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγγες 15 M G ...............    3
MORFICONTIN δισκία 30 ΜG ................................. 2
OΠΙΟΥ σκόνη ...................................................... 500 ΜG
OΠΙΟΥ βάμμα απλό ................................................. 5 ΜL
ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο .................................. 100 ΜL
OΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) ...................       5 ΜL
OΠΙΟΥ εκχύλισμα ................................................. 250 MG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη .................................. 250 ΜG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 ΜG ......................     5
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 100 ΜG ....................     3
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ. 50 ΜG .......................    5
ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. σκόνη ............. 260 ΜG
ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη ....... 60 ΜG
ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗΣ τρυγικής σκόνη ..................    240 ΜG
ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη ...................................... 20 ΜG
ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη ................................ 60 ΜG
ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη ........................................ 450 ΜG
MOΡΦΙΝΗ per os χορηγούμενη ............................  200 ΜG
MOΡΦΙΝΗ χορηγούμενη σε ενδοφλέβια
και επισκληρίδια αναλγησία ..................................... 120 ΜG

DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση) τα 300 μg/hr. Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμαDUROGESIC μπορεί με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.
                6. Ιατρός που χορηγεί ιδιοσκευάσματα, τα οποία περιέχουν τις ουσίες δεξτροπροποξυφαίνη, μεθυλοφαινιδάτη και πενταζοκίνη, μπορεί, με δική του ευθύνη, να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση καρκινοπαθούς και μόνο ύστερα από σχετική άδεια της διεύθυνσης ή τμήματος υγιεινής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων μπορεί ο ιατρός να χορηγεί ειδική συνταγή ναρκωτικών στην οποία να γράφει ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών. Η άδεια αυτή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ισχύει μέχρι ένα (1) μήνα.
Ειδικά για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός μπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα μεγαλύτερη της μέγιστης ημερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ημερών χωρίς να απαιτείται η παραπάνω άδεια.
                7. α) Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη διεύθυνση ή τμήμα υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιόμέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης  υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από το φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.
β) Η συνταγή του παρόντος άρθρου (απλή συνταγή ναρκωτικών) είναι διπλότυπη, θεωρείται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 3459/2006, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μια κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «συνταγή του ν. 3459/2006» και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών.
γ) Η συνταγή του ν. 3459/2006 των ιατρών του Ι.Κ.Α. είναι θεωρημένη από την αρμόδια υγειονομική ή φαρμακευτική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.
δ) Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.
ε) Οι ιατροί οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες διπλότυπες συνταγές ναρκωτικών, σε δέσμες (μπλοκ) σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:

Ονοματεπώνυμο ιατρού:
Ειδικότητα:
Διεύθυνση− τηλέφωνο:

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ονοματ/μο Ασθενούς ……….................................................
Αρ. Ταυτότητας  …………………………..................................
ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα …………………………..............................
Διεύθυνση ......................………………...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ....................…………………………….
Ημερομηνία ...............…………………


Ο ΙΑΤΡΟΣ

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ               Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
(Υπογραφή – Σφραγίδα)         (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)
Ονοματεπώνυμο ιατρού:
Ειδικότητα:
Διεύθυνση− τηλέφωνο:

ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ν. 3459/2006

Ονοματ/μο Ασθενούς ….................................................
Αρ. Ταυτότητας …………………..................................
ή Α.Μ. Ασφ. Φορέα ……………………………..............................
Διεύθυνση ......................................……………………………...
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  ..........................................…………………………….
Ημερομηνία ...............…………………Ο ΙΑΤΡΟΣ


(Υπογραφή –Σφραγίδα)

Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ                                Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ(Υπογραφή – Σφραγίδα)                       (Υπογραφή – Αριθμ. Ταυτ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου