Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγώνΘΕΜΑ: «Σχετικά με προβλήματα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση».
Α. Με βάση το ανωτέρω σχετικό έγγραφο ενημερωθήκαμε ότι το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Κυριακή 13-5-2012Κατόπιν αυτού οι μόνιμοι και συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές.
Β. Για λόγους προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και την καλύτερη πρόσβαση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε υπηρεσίες υγείαςοι ιατροί που είναι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μέχρι την επαναφορά του συστήματοςχρησιμοποιώντας το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου (πράσινες συνταγές)Συνεπώς
οι ιατροί θα μπορούν να προμηθευτούν άμεσα ένα (1) συνταγολόγιο ενιαίου τύπου από τις μονάδες υγείας ΕΟΠΥΥ της περιοχής όπου βρίσκεται το ιατρείο τους, προσκομίζοντας το βιβλιάριο ΤΣΑΥ και επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Οι διαχειριστές συνταγολογίων θα διασταυρώνουν τα στοιχεία των ιατρών από τον κατάλογο των πιστοποιημένων ιατρών ο οποίος θα είναι αναρτημένος στο site του ΕΟΠΥΥ και θα ακολουθούν τις διαδικασίες χρέωσης, όπως έχουν διατυπωθεί με προγενέστερα έγγραφα.
Επισημαίνεται ότι οι μη συμβεβλημένοι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατόπιν έκδοσης σχετικής ενημέρωσης από τη Διοίκηση ΕΟΠΥΥ.
ΓΚατόπιν ερωτημάτων που διατυπώθηκαν, διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφαδε χρειάζονται θεώρηση.
Δ. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες χειρόγραφες συνταγέςόπως και όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ, ελέγχονται στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, ως προς την τήρηση των Κανόνων Συνταγογραφίας από τους συνταγογράφους ιατρούς και την ορθή εκτέλεση αυτών από τους φαρμακοποιούς. Κατόπιν αυτού καλείστε για λελογισμένη χρήση των συνταγολογίων και της συνταγογράφησηςσύμφωνα με τους Κανόνες Συνταγογράφησης και της υπ’ αριθμ. 14540/28-3-2012 Εγκυκλίου ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου