Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1567/8-5-2012 καταχωρήθηκε η ρύθμιση για τις εκπτώσεις επί της νοσοκομειακής/χονδρικής τιμής των φαρμάκων.


αναδημοσιευση απο pharmateam


Στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1567/8-5-2012 καταχωρήθηκε η ρύθμιση για τις εκπτώσεις επί της νοσοκομειακής/χονδρικής τιμής των φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, στο νέο ΦΕΚ αναφέρονται τα εξής:

"Το άρθρο 3 της ΔΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ 983/Β΄/30−3−2012) υπουργικής απόφασης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» αντικαθίσταται ως εξής:

Εκπτώσεις


1. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής χωρίς περιορισμό μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν. 3918/2011 και στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ), με τηνπροϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της χονδρικής τιμής μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και μέχρι 2% για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και στα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης. Την ίδια έκπτωση μπορούν να παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

3. Η υπέρβαση του ορίου των εκπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα, την άμεση μείωση της τιμής του φαρμάκου σε ποσοστό
ανάλογο της επί πλέον έκπτωσης που χορηγείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ 983/Β΄/30−3−2012) υπουργική απόφαση”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου