Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ FARMACIEN.NET
(ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, Ή ΤΑ 40 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΙΝΑΜΕ ΕΜΕΙΣ)


Στο ΦΕΚ 1003/2-4-12, δημοσιεύθηκε κατάλογος των φαρμάκων που αφορούν σοβαρές ασθένειες και χορηγούνται αποκλειστικά από τα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,  σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων
Στις συγκεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, αναλόγως την ένδειξη που φέρουν τα φάρμακα στην 5η και 6η στήλη του παραρτήματος ως εξης: .
·         Στην 5η στήλη του παραρτήματος κάποια φάρμακα φέρουν την ένδειξη «Ν»που σημαίνει ότι χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» χρειάζεται να υπάρχει από το φαρμακείο του νοσοκομείου.
·         Τα φάρμακα που στην 6η στήλη έχουν την ένδειξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι χορηγούνται και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου πρέπει να έχουν την ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» μόνο από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου