Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναγνώριση δαπάνης για συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναγνώριση δαπάνης για συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους»

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού, κατά τη συνεδρίασή του στις 05/07/11 (αρ. πρακτικού 449/05-07-2011/θέμα 32), αποφάσισε για τα παρακάτω:
Οι συνταγές στις οποίες αναγράφονται φάρμακα υψηλού κόστους που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.22101/2493/10 Κ.Υ.Α. μαζί με άλλα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα αναγνωρίζονται και θα πληρώνονται εφόσον έχουν εκτελεστεί μέχρι 30-06-2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου