Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Διευκρινίσεις που αφορούν σε έγγραφο του ΙΚΑ-EΤΑΜ»                


                         ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Τηλ.: 210-5213663,5213669
Aριθ. FAX: 210-5221649

                                 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011


Αριθ. Πρωτ. Π60/56

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου
118 54 Αθήνα

Θέμα: «Διευκρινίσεις που αφορούν σε έγγραφο του ΙΚΑ-EΤΑΜ»

Σχετικά:
1.      Επιστολή ΠΦΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 3592/30-05-2011
2.      Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011


Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας (σχετικό 1) διευκρινίζουμε ότι:  
Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/846/27-05-2011 (σχετικό 2) προέκυψε έπειτα από ερωτήματα που ελήφθησαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με τις συσκευασίες των 20 δισκίων σε συνταγές που αφορούν σε θεραπεία μηνός. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θεωρώντας ότι οι ιατροί που συνταγογραφούν πρέπει πρωτίστως να εφαρμόζουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 3918/2011, προέβη σε επανάληψη των οδηγιών με την έκδοση του ανωτέρω σχετικού (2) εγγράφου. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση το άρθρο 4 του Π.Δ. 121/08 οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται:
«Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου , χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους». Παρ’ όλα αυτά, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν προβαίνει σε περικοπές  σε αυτές τις περιπτώσεις  θεωρώντας ότι το εν λόγω θέμα αφορά στη συμμόρφωση των ιατρών που συνταγογραφούν για το Ίδρυμα.
              Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                
                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


 Π. ΛΙΤΣΑ                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου