Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Αναλυτικές οδηγίες για τις περικοπές αναλωσίμων

Την Πέμπτη το βράδυ αναμένεται συνάντηση ΠΦΣ με τον Μπερσίμη για να συζητηθεί το θέμα των περικοπών στα παραπεμπτικά του ΔΑΠΥ. Εως τότε , την Πέμπτη, αν σας ειδοποιήσουν από τον ΕΟΠΥΥ , μην προβείτε σε ένσταση μιας και περιμένουμε οδηγία για το πως θα κινηθούμε. Τονίζεται ότι δίδεται το δικαίωμα ένστασης μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την όχληση από τον ΕΟΠΥΥ.
Το Φαρμακείο όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να παρέχει εγγράφως ή προφορικώς οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις, που έχουν σχέση με τα προϊόντα που
παρείχε προς τους δικαιούχους του Οργανισμού. Η προθεσμία για την παροχή των στοιχείων ή/και διευκρινήσεων ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης του Φαρμακείου.»
Εως τοτε σας παραπέμπουμε τι να προσέχετε όταν εκτελείτε αναλώσιμα, ρίχνοντας μια ματιά στις εντολές που έχουν δώσει από τα κεντρικά. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν το διάστημα που υπήρχαν και οι χειρόγραφες.
Στο κομμάτι των τωρινών ηλεκτρονικών ιδιαίτερη βάση πρέπει να δίνεται σε
1) Υπογραφές - Σφραγίδες ιατρού και ασθενούς
2) Αν δικαιολογείται το διάστημα από την προηγούμενη χορήγηση. Ο ΕΟΠΥΥ είναι ελαστικός σε κάποια θέματα , πχ αν ασθενής πήρε 1 του μήνα και ξαναπάρει στις 28, η συνταγή δεν περικόπτεται αν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η β εκτέλεση αφορά τον επόμενο μήνα , οπότε η συνολική ποσότητα που θα πάρει εντός διμήνου, να είναι βάσει κανονισμού
3) Συστήνουμε να ελέγχεται τα βιβλιάρια των ασθενών και να τα σφραγίζεται, όταν δε η αγωγή δεν είναι περασμένη, να την περνάτε.
4) Κουπόνια που δεν αναγράφουν το είδος. πχ solus ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΔΩ
Δίνεται μεγάλη σημασία στην ύπαρξη υπογραφής παραλήπτη, που είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης ότι το προϊόν που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, το έχει παραλάβει ο ασθενής. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή με αυτό που γίνεται στις συνταγές φαρμάκων. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο τύπος Διαβήτη του ασφαλισμένου για να υπολογίζεται η ποσότητα αναλωσίμων που δικαιούται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος του παραπεμπτικού και το σωστό ποσοστό συμμετοχής.

Μας δόθηκαν οι οδηγίες που έχουν λάβει από την Αθήνα οι ελεγκτές (μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ) ώστε να ενημερωθούμε κι εμείς γι’ αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην έχουμε περικοπές.
Και κάποιες αναφορές σε νόμους για μελλοντική χρήση
"Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι

ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και τα
Ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο προβλέπεται ή από
το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θε−
ράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού
του Οργανισμού. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως
ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης
του υλικού και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορή−
γησής του, καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα"


Το να ισχυριστει καποιος οτι η ποσοτητα που δωσατε υπερβαινει την καθορισμενη απο τον κανονισμο ποσοτητα πρεπει να σας απαντησει σε ποιο χρονικο διαστημα αναφερεται η περικοπη και πως οριζεται αυτο απο τη στθγμη που οι χειρογραφες δεν ειχανε τετοια στοιχεια πανω . 

"Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της αντίστοιχης με την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ν.3457/2006 και το Π.Δ. 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, β
άσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. Επίσης, οι ιατροί
είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις εγκυκλίους, τις οδηγίες και τις αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ"

Ρητη αναφορα στο ΠΔ121/2008 για τη συντγογραφηση φαρμακων ...καμια αναφορα στο αναλωσιμο υγειονομικο υλικο
Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι δικαιούχοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία του Οργανισμού καθώς και των
Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική γνωμάτευση του θερά
ποντα ιατρού,
κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, έως την ολοκλήρωση της έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών παροχών
ΕΚΠΥ. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής της, αναγράφεται το είδος του υλικού και η
απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησής του και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησης. Ειδικά
για το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό η ιατρική γνωμάτευση δύναται να αφορά χρονικό διάστημα διμήνου και δεν απαιτείται έγκριση.
Το αντίτιμο αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού καταβάλλεται από τον Οργανισμό στον δικαιούχο
που το έχει πληρώσει, μέχρι την ολοκλήρωση έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών παροχών ΕΚΠΥ και σύμβασης με τους
παρόχους, μετά από αφαίρεση του προβλεπόμενου από τις κατωτέρω διατάξεις ποσοστού συμμετοχής.
Οι προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχουν την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων, της εκπαίδευσης και της
υποστήριξης των χρηστών ή των οικείων τους στην χρήση των υλικών που προμηθεύουν.
Το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων στην αξία του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού

 Ο θεράπων ιατρός δύναται να γνωματεύει την αναγκαιότητα της παροχής των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και των προϊόντων
ειδικής διατροφής, να καθορίζει τη χρονική διάρκεια και να εκδίδει ισάριθμα ηλεκτρονι
κά παραπεμπτικά.
Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών και των προϊόντων ειδικής διατροφής, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια θα καθορίζονται με Εγκυκλίους − Γενικά Έγγραφα του Οργανισμού.

Το Φαρμακείο χορηγεί στους Δικαιούχους όλα τα εγκεκριμένα Προϊόντα, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους Δικαιούχους γνωματεύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου