Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΤΣΑΥ-ΙΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ


Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011
Αριθ. Πρωτ. Γ55/850
Θέμα: Σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη


Θέτουμε υπόψη σας ότι προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων μας, επιτρέπεται η αναγραφή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, και ιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.
Η αναγραφή τους θα γίνεται ως εξής:

Α) σε συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη).

Β) σε συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εάν δεν υπάρχει αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) με τηνπροϋπόθεση:
α) να επισυνάπτεται στη συνταγή σχετική αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής υποβάλλεται σε αντιδιαβητική αγωγή και χρειάζεται το εν λόγω υλικό
β) να υπάρχει καταχωρημένη αντιδιαβητική αγωγή στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου και

Γ) σε γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού η οποία θα θεωρείται από ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Μονάδας Υγείας της περιοχής του ιατρείου του και θα ενημερώνεται σχετικά και το βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.

Οι χορηγούμενες ποσότητες του αναλώσιμου υλικού στους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη ορίζονται από το γενικό έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/768/14.5.2010 (βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ Φαρμακευτική Δ/νση). Σε περίπτωση που η χορηγηθείσα ποσότητα υπερβαίνει την οριζόμενη θα πρέπει να αναφέρεται η έγκριση του Διαβητολογικού Κέντρου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι Δ/ντές των Μονάδων Υγείας να μεριμνήσουν προκειμένου να χορηγηθεί ενυπόγραφα από ένα αντίγραφο του παρόντος, στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ που έχουν αποδεχθεί να εξυπηρετούν ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και στους ιατρούς των Περιφερειακών
Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας κατά την παραλαβή των συνταγολογίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΛΙΤΣΑ
ΤΣΑΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Τ.Σ.Α.Υ

Αθήνα, 23.8.2011
Αριθ. Πρωτ. 51556
Βαθμός Προτεραιότητας
ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ


ΣΧΕΤ.: Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ (Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2011 – Θέμα 15ο) & Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.18687/2296 /2-8-2011.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τη διαδικασία χορήγησης και κοστολόγησης των ταινιών μέτρησης σακχάρου σύμφωνα με τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε.
Η Διευθύντρια Ασθενείας
Ε. Ματσιώτα


ΟΔΗΓΙΕΣ
Σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων για τη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα σας ενημερώνουμε ότι:

1) Τα αναλώσιμα υλικά για τη μέτρηση του σακχάρου του αίματος σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη γράφονται και στο συνταγολόγιο φαρμάκων σε ξεχωριστή συνταγή και εξοφλούνται με τη διαδικασία που εξοφλούνται τα φάρμακα.
Σε περίπτωση που συνταγογραφηθούν στις εντολές των βιβλιαρίων θα αποζημιώνονται ως ονομαστικές δαπάνες. Οι βελόνες φυσιγγοριρίγγων ινσουλίνης θα εξακολουθήσουν να συνταγογραφούνται στις εντολές των βιβλιαρίων και να αποζημιώνονται σαν ονομαστικές δαπάνες.

2) Δυνατότητα συνταγογράφησης έχουν οι Ενδοκρινολόγοι - Διαβητολόγοι και Παθολόγοι - Καρδιολόγοι με αναγραφή επί της συνταγής του ονόματος του Ενδοκρινολόγου και προσκόμιση της αρχικής συνταγής ή γνωμάτευσης με επικυρωμένη φωτοτυπία.
3) Η εταιρεία των ταινιών μέτρησης και των σκαρφιστήρων θα πρέπει να συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό.
4) Οι συνταγές αυτές απαιτούν προέγκριση από ελεγκτή ιατρό.
5) Η τιμή χρέωσης θα αναγράφεται από το φαρμακοποιό πριν την προέγκριση της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό.
6) Μετά από απόφαση του ΣΥΣΠΥ κατά την 4η συνεδρίασή του στις 1-8-11, αποδίδουμε 35,00€ το μέγιστο για κάθε κουτί ταινιών μέτρησης σακχάρου (50 ταινίες).
7) Ποσότητες:

Α.
Για Σ.Δ. τύπου Ι (ινσουλίνη) ταινίες έως 5 κουτιά των 50 ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

Β. Για Σ.Δ. τύπου ΙΙ:
- Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη έως 2 κουτιά των 50 ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.
- Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με δισκία ή δίαιτα έως 1 κουτί των 50 και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου