Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ LIFESTYLE ΑΠΟ ΙΚΑ ΠΛΗΝ ΠΕΝΤΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΣΑ 
Το ΙΚΑ μας απέστειλε το υπ.αριθ. Γ55/838/21-3-2011 έγγραφό του, το οποίο αφορά τα φάρμακα lifestyle τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται από το Ταμείο, πλήν των φαρμάκων  DAFLON, VENORUTON, MIRENA, ACOMPLIA , XENICAL , τα οποία εξαιρούνται της απαγόρευσης και αποζημιώνονται με την προσκόμιση γνωμάτευσης που θα αναφέρει ένδειξη που ορίζεται ως εξής :

·         ACOMPLIA & XENICAL :    χορηγείται  σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση που αναφέρει σχετικούς παράγοντες κινδύνου

·         MIRENA  :  συνταγογραφείται με τις εγκεκριμένες ενδείξεις α) προστασία από υπερπλασία του ενδομήτριου κατά τη διάρκεια θεραπείας οιστρογονικς υποκατάστασης β)Ιδιοπαθής μηνορραγία

·         VENORUTON : χορηγείται με την εγκεκριμένη νδειξη  συμπτωματική θεραπεία Ι και ΙΙ βαθμού αιμορροΐδων

·         DAFLON : χορηγείται με την εγκεκριμένη νδειξη αιμορροϊδικ κρση

Στον κατάλογο αυτό, περιλαμβάνονται και φάρμακα τα οποία είναι πλέον ΜΗΣΥΦΑ ή οι άδειες τους έχουν ανακληθεί.
Το ΙΚΑ σε απάντηση σχετικού εγγράφου μας, μας ενημέρωσε επιπλέον ότι θα επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό όταν ο ΕΟΦ , ο οποίος έχει και την σχετική ευθύνη, διαφοροποιεί ή προσθέτει μετά από αίτηση των φαρμακευτικών εταιρειών τις εγκεκριμένες ενδείξεις των φαρμάκων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου