Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΠΔΔΑριθμ. Πρωτ. 4010Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγχου»Αγαπητοί Συνάδελφοι,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την εφαρμογή του τακτικού  ελέγχου τον Ιούνιοτου 2022, υπήρχαν υποβολές σεεκκρεμότητα εκκαθάρισης με περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσηςσυνταγών που οδηγούσε αναγκαστικά σε περικοπή με αναγωγή.Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ,που ανέρχονταν σε 250 -300, ζητήθηκε σε πρώτη φάση από τον Π.Φ.Σ να επιστραφεί το φυσικό αρχείοτων συνταγώναπό την αρχειοθήκη του ΕΟΠΥΥπου αφορούσε σε εκατοντάδες κούτες και εν συνεχείανα γίνει περαιτέρω αναζήτησηγια τη συνταγήπου έλειπε από το δείγμα.Γιαόλες αυτές τις υποβολέςπαρέμενε σε εκκρεμότητα η καταβολή του 5%, στην καρτέλα ενημέρωσης της «προόδου επεξεργασίας υποβολών»στην πύλη ΚΜΕΣ. Αρκετοί όμως συνάδελφοι λόγω φόρτου εργασίας δεν γνώριζαν ότι δεν είχαν πληρωθεί το 5% της υποβολής όπου υπήρχε η συγκεκριμένη περικοπή.Μετά την ψήφισητουπρόσφατου Νόμουόπου η απώλειαφύλλουεκτέλεσηςτης συνταγήςόπως και ταινίας γνησιότητας δεν οδηγεί σε αναγωγή, ο Π.Φ.Σ. ζήτησεαυτό να έχειαναδρομικήισχύαπότην έναρξη της εφαρμογήςτου τακτικού ελέγχουκαι αυτό για να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι από αρχής τους τακτικού ελέγχου να υποστούν περικοπή χωρίς αναγωγή και μόνο της αξίας της εκτελεσθείσας συνταγής.Η διαδικασία αυτήαπαιτούσε έναεύλογοχρονικό διάστημα γιατηνεφαρμογή, προσαρμογή  και  αυτοματοποίηση  του  συστήματος  εκκαθάρισης  του  5% χωρίς αναγωγή.Υπήρξαν όμως ΠΕΔΙ που λόγω άγνοιας είχαν προβεί λανθασμένα σε οριστικοποίηση της  περικοπής  με  αναγωγή  και γιααυτές  τις  περιπτώσεις  απαιτούνταν  νέα
παραμετροποίησητου συστήματοςυποβολή προς υποβολή ώστε να επανέλθει στην αρχική κατάστασηκαι να αρθεί η αναγωγή.Συνάδελφοι,Με την ολοκλήρωση  αυτής της διαδικασίας επιλύθηκε μια πολύμηνη εκκρεμότητα γι αυτούς τους συναδέλφους που θα επιβαρύνονταν με υπέρογκα ποσά περικοπής λόγω της αναγωγής

Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Έκδοση ΚΥΑ περί ΜΗ αναγωγής του ποσού της περικοπής σε απουσία κουπονιού και φύλλου εκτέλεσης συνταγής

 

Αθήνα 21 Απριλίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1822
 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ , ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

 

     Δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ Β’ 2579/20.04.2023 σύμφωνα με το οποίο στις περιπτώσεις:

  1. Απουσίας ταινιών γνησιότητας οι οποίες έχουν ακυρωθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής  εκτέλεσης της συνταγής, περικόπτεται ποσό ίσο με την αξία των ταινιών γνησιότητας που λείπουν  χωρίς αναγωγή επί του συνόλου της υποβολής!!!
  2. Απουσίας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής που εκτελέστηκε ηλεκτρονικά και τιμολογήθηκε , η περικοπή είναι ίση με την αξία του αιτούμενου ποσού της συνταγής χωρίς αναγωγή επί του συνόλου της υποβολής!!!

Διακοπή κυκλοφορίας PREZOLON 5MG

 

Θέμα: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας του φαρμακευτικού σκευάσματος με την εμπορική επωνυμία Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30. 

Αξιότιμοι συνεργάτες 

Αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την επικείμενη οριστική διακοπή κυκλοφορίας του φαρμακευτικού σκευάσματος με την εμπορική επωνυμία Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30. 

Η διάθεση του φαρμακευτικού προϊόντος Prezolon 5 mg δισκία ΒΤΧ30 πρόκειται να...


.... σταματήσει στην ελληνική αγορά, μετά την εξάντληση του υπάρχοντος αποθέματος (κατ’ εκτίμηση από τoν 07/2023), για λόγους που σχετίζονται με την παραγωγή του. 

Η Εταιρεία μας έχει ήδη προβεί στις απορρέουσες από τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις ενέργειες γνωστοποίησης της οριστικής διακοπής του προϊόντος προς τις αρμόδιες Αρχές. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τμήμα παραγγελιών και εξυπηρέτησης πελατών της Pharmazac. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

ΠΦΣ: «Ενημέρωση για την πορεία πληρωμών για: ληξιπρόθεσμα - ανενεργές συμβάσεις - εγγραφές σε προσωπικό ιατρό»

 


 ➢ Ληξιπρόθεσμα παλαιών ταμείων

Μετά από επίλυση πολύμηνων, τεράστιων γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οφειλές των τιμολογίων των «παλαιών ταμείων» που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και θεωρούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές, βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξόφλησης.

Mετά από προσπάθειες ενάμιση χρόνου και απαιτητικές διαδικασίες στις οποίες ενεπλάκησαν οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με πληθώρα γραφειοκρατικών προβλημάτων, με ανταλλαγή εγγράφων και αλλεπάλληλων εγκρίσεων από τα διοικητικά συμβούλια του ΕΟΠΥΥ και του ΕΦΚΑ (αλλαγή προϋπολογισμών στον ΕΦΚΑ κλπ.), τελικά ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει στην πληρωμή των ανεξόφλητων οφειλών και του ΕΦΚΑ, για τα ταμεία που υπάγονται σε αυτόν, όπως είναι οι κλάδοι του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, Υγειονομικοί, Δικηγόροι κλπ.

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Νέος πίνακας ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση αναλωσίμων Σ.Δ. ανά τύπο σακχαρώδους διαβήτη

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 89/16-01-23, η απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για προσάρτηση του παρακάτω Πίνακα ως Παράρτημα Ι «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» του άρθρου 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (Β’ 4898) ΚΥΑ με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»όπως αυτό έχει αντικατασταθεί πρόσφατα, με την παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/ 14-12-2022 (Β’ 6544) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749 14-12-2022 (Β’ 6544), «Δεν καταβάλουν συμμετοχή οι δικαιούχοι με Σακχαρώδη Διαβήτη για τα υλικά όπως ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα».

Ακολουθεί το Παράρτημα Ι ΑΡΘΡΟΥ 47, με τις ποσότητες αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίες χορηγούνται ανά τύπο διαβήτη :

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΡΘΡΟΥ 47
“ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ”
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1.11.2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022
(Β’ 6544) κοινή απόφαση.
 
Τα αναλώσιμα Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) χορηγούνται ως εξής:

I) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ
·         ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
·         ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ Η΄ ΣΟΒΑΡΗ ΒΛΑΒΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
·         ΣΔ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
 
1) έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα
2) έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών/έτος

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2022

 


Διαθέσιμες είναι από σήμερα στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, οι βεβαιώσεις εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων, κ.λπ. για φορολογική χρήση έτους 2022.


Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με εκτέλεση συνταγών σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης

 


Όσον αφορά στην αυξητική ορμόνη σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

Με βάση την εγκύκλιο οικ. 33199/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ) του Υπουργείου Υγείας η αυξητική ορμόνη ανήκει στα φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι, συνταγές εκτελεσμένες σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση αυξητικής ορμόνης σε παιδιά και ενήλικες, δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

  

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΟΠΥΥ
ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ