ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ
Μέχρι και τις συνταγές του Νοέμβρη του 2014- Από το μήνα Δεκέμβρη περιμένουμε Τροποποιητικές ως προς τους ανασφάλιστους  1) Τοποθετεί εντός του φακέλου υποβολής συνταγών:

 • Τα 3 πακέτα των συνταγών ( α. χειρόγραφες, β. ηλεκτρονικά εκτελεσμένες κανονικά φάρμακα και συνταγές εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος  γ. ανασφαλιστοι)
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ:Το πακέτο με τις συνταγές αναλωσίμων, ένα αντίγραφο (1/3) του τιμολογίου τους και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ  και την προαιρετική κατάσταση αναλωσίμων

 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ+ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Το μικρό φάκελο με τις συνταγές του ΤΕΑΠΑΣΑ (sta τρικαλα δεν υπάρχει)
 • ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΚΕΛΟ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • φακελος ανασφαλιστων: αντιγραφο τιμολογιου 


2) Συγκεντρώνει τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλει, δηλαδή:

Το φάκελο με τις συνταγές,  και εκτός του φακέλου 2 “πακέτα”:

Α πακέτο:
 • Μία (2/3) Συγκεντωρική κατάσταση Φαρμάκων (εμβόλια και αναλώσιμα δε χρειάζεται)
 • Τα 3 πρωτότυπα (2/3) τιμολόγια (α. κανονικό, β. εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, γ.αναλωσίμων δ. ανασφαλιστοιπρος τον ΕΟΠΥΥ
 • Το συνοδευτικό σημείωμα της ΚΜΕΣ (χωρίς τα υποδείγμταα τιμολογίων)
 • και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ 
Το πακέτο αυτό θα μπει εντός του φακέλου συνταγών, ΑΛΛΑ προς το παρόν και για το μήνα Νοέμβρη του 2014, καλό είναι να τον έχουμε απέξω για να γίνει ο έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ Τρικάλων, και αφού ελεγχθεί, θα μπει εντός των συνταγών και θα σφραγιστεί!
Β πακέτο:
 • Αίτηση του Φ/ού!!!
 • από Ένα αντίγραφο (3/3) της Συγκεντρωτικής Κατάστασης φαρμάκων (εμβόλια και αναλώσιμα δε χρειάζεται)
 • Από 1 αντίγραφο (3/3) των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ (α. κανονικών φαρμάκων,  εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, β. αναλωσίμωνγανασφαλιστοι)
 • Το τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ ( αν υπάρχει) προκειμένου να υποβληθεί στο εν λόγω ταμείο
 • Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας, και
 • Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Το συνοδευτικό σημείωμα της ΚΜΕΣ  αντίγραφο (χωρίς τα υποδείγμταα τιμολογίων)
 • και το αποδεικτικό του e-ΔΑΠΥ αντίγραφο

Τα αναλώσιμα διαβήτη:

Τα παραπεμπτικά, μαζί με φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα σε ξεχωριστό φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, στο ματσάκι Α όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.Επωνυμία: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
ΑΦΜ: 997478553
ΔΟΥ Αμαρουσίου
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123, Μαρούσι


Δείτε το έγγραφο:
Το παρακάτω ισχύει εως συνταγές και Οκτώβρη

Μερικές μικρές αλλά ουσιώδεις αλλαγές γίνονται στον τρόπο υποβολής συνταγών! Πλέον θα γίνονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις (θα πρέπει να ενημερωθείτε από τους Συλλόγους σας, όσοι ανήκετε σε Σύλλογο που δεν έχει Διανεμητικό).

Επίσης πρέπει να προσέξετε λίγο στο πώς θα καταθέτετε τα χαρτιά σας. Σύμφωνα με τις οδηγίες ο Φ/ός:

Για τον Ιανουάριο όλες οι συνταγές θα αριθμηθούν ενιαία ενώ από τον Φεβρουάριο και μετά θα έχουμεξεχωριστή αρίθμηση στα 2 πακέτα συνταγών (α. κανονικών+ΦΥΚ, β. συνταγές εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος). Τα προγράμματα μας ενημερώθηκαν 19/2/2014 και τα έχουν όλα έτοιμα, π.χ.:
Δείτε πώς θα κάνετε τιμολόγηση στο Farmakonet

Δείτε τις οδηγίες για το σημείωμα και την τιμολόγηση στο σάιτ του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

Επίσης δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες χειρισμού των συνταγών (λαστιχάκια)


Μετά τις οδηγίες του ΠΦΣ μέσω ΗΔΙΚΑ έχουμε και την επίσημη εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για το πώς θα χειριστούμε αυτές τις συνταγές.

Παρακάτω θα κάνουμε και μία προσπάθεια να συνδυάσουμε τις πληροφορίες.

Δείτε οδηγίες και το έγγραφο:

  Υπενθυμίζουμε επίσης:
  • Οι συνταγές θα μπορούν να εκδίδονται μόνο ηλεκτρονικά από ιατρούς Νοσοκομείων και ΠΕΔΥ και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα
  • σε καμία περίπτωση δεν εκτελούμε ΦΥΚ
  • πάνω στη συνταγή γράφει "Δικαιούχος φαρμακευτικής περίθαλψης του Ν.4270/2014"  Ο φαρμακοποιός:

  1. Συγκεντρώνει ΟΛΕΣ τις συνταγές που εκτέλεσε τον προηγούμενο μήνα για τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες είναι ταξινομημένες και αριθμημένες ανά ημέρα εκτέλεσης. Για τα αναλώσιμα, απαιτείται ξεχωριστή αρίθμηση και ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση. 
  2. Εκτυπώνει, σφραγίζει και υπογράφει σε τρία αντίγραφα : α) τη Συγκεντρωτική Κατάσταση των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, β) τη συγκεντρωτική κατάσταση των αναλωσίμων του Σακχαρώδη Διαβήτη που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ
  3. Αν έχει εκτελέσει παραπεμπτικά κ.λπ. σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ με αναλώσιμα Σ.Δ. τις ξεχωρίζει και τις τοποθετεί σε ξεχωριστό υπόφάκελο. 
  5. Εκδίδει ένα τιμολόγιο για τον ΕΟΠΥΥ για όλα φάρμακα, ένα τιμολόγιο για τον ΕΟΠΥΥ για όλα τα αναλώσιμα Σ.Δ. (αν έχει εκτελέσει) 
  6. Χωρίζει τις συνταγές σε 3 πακέτα:
  – ένα με όλες τις χειρόγραφα εκτελεσμένες (ανεξάρτητα του αν εκδόθηκαν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά)
  – ένα με όλες τις συνταγές που έχουν εκτελεστεί ηλεκτρονικά


  - ένα με τις ιατρικές γνωματεύσεις ή παραπεμπτικά ή διατακτικές με τα αναλώσιμα του Σ.Δ. σε ξεχωριστό υποφάκελο, όπως προαναφέραμε.
  7. Συμπληρώνει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην εξωτερική πλευρά του φακέλου υποβολής, αθροίζοντας τα δύο τιμολόγια (φάρμακα + αναλώσιμα) και τον αριθμό των συνταγών (φάρμακα + αναλώσιμα). 
  8. Τοποθετεί ΕΝΤΟΣ του φακέλου του ΕΟΠΥΥ:
  – τα 3 πακέτα των συνταγών (τις χειρόγραφα και ηλεκτρονικά εκτελεσμένες-γφακελο με.συνταγές εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος))
  - τον φάκελο με τις ιατρικές γνωματεύσεις ή παραπεμπτικά ή διατακτικές με τα αναλώσιμα του ΣΔ, ο οποίος θα περιέχει και αντίγραφο του τιμολογίου και της συγκεντρωτικής κατάστασης 
  • Από Ένα (1/3) αντίγραφο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης (για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ)
  • Από ένα (1/3) αντίγραφο των 2 τιμολογίων (α. κανονικών φαρμάκων, β. εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος)
  και κλείνει το φάκελο.
  στοιχεία σωστά  συμπληρωμένα:
  ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39 – Μαρούσι 15123, ΑΦΜ 997478553 – ΔΟΥ  Αμαρουσίου

  9. Εκτός  φακέλου υποβολής θα υπάρχουν 2 επιμέρους πακέτα
  Α «Πακέτο»- Την πρωτότυπη συγκεντρωτική κατάσταση
  • Μία (2/3) Συγκεντρωτικής Κατάσταση
  • Τα 3 πρωτότυπα (2/3) τιμολόγια (α. κανονικό, β. εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, γ.αναλωσίμωνπρος τον ΕΟΠΥΥ
  ΕΟΠΥΥ, Κηφισίας 39 – Μαρούσι 15123, ΑΦΜ 997478553 – ΔΟΥ  Αμαρουσίου


  Β «Πακέτο»- Αίτηση του φαρμακοποιού που περιλαμβάνει και την απαιτούμενη δήλωσή του (υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης)

  • Ένα αντίγραφο (3/3) της Συγκεντρωτικής Κατάστασης
  • Από 1 αντίγραφο (3/3) των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ (α. κανονικών φαρμάκων, β. εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος, γ. αναλωσίμων)
  • Το τιμολόγιο προς το ΤΕΑΠΑΣΑ ( αν υπάρχει) προκειμένου να υποβληθεί στο εν λόγω ταμείο
  • Την απόδειξη φορολογικής ενημερότητας, και
  • Την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας

  Πιο συνοπτικά


  Θέμα: «Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που
  εκτελείται και τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και
  τιμολογίων λογαριασμού φαρμακείου».
  Σχετικό: 1. Νόμος 4093/2012, άρθρο 1, υπ. ΙΒ 2 παρ. 12.
  2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Οικ. 232/2-1-2014.
  3. Y.A. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/2012).

  Α. Σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό νόμο ορίζεται η εκ μέρους των
  ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή
  που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου
  Υγείας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του (σχετικό 2).
  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ
  καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου.
  Για τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ
  (πράσινες) και τις ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα
  προστίθεται κανονικά το 1 ευρώ στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και
  αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς και στην περίπτωση
  της ηλεκτρονικής εκτέλεσης.
  Για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου το τιμολόγιο του φαρμακείου και
  η συγκεντρωτική κατάσταση του τροποποιούνται σύμφωνα με το συνημμένο
  υπόδειγμα όπου περιλαμβάνονται και αναλυτικές πληροφορίες για την
  συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών (συνημμένα 1).


  Β. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/2014) άρθρο 18: ‹‹ Η
  μηνιαία δαπάνη κάθε φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου
  που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην   Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
  Συνημμένα έγγραφα:

   www.eopyy.gov.gr
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του υποδείγματος του τιμολογίου που πρέπει να εκδώσουν τα φαρμακεία.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


  • Μπαίνουμε στο σάιτ του ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ και αφού βάλουμε τους κωδικούς μας βλέπουμε:
  • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΤΑΩ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΑΔΑ


  Πατάμε το εικονίδιο που έχουμε σημειώσει...

  ... και στην οθόνη που εμφανίζεται...


  ... προσθέτουμε τα στοιχεία μας και τέλος πατάμε την "Εκδοση Εγγράφων"


  Για να κατεβάσουμε το έγγραφο πατάμε το "εδώ" που έχουμε σημειώσει (ή αν έχουμε κάτι λάθος γυρνάμε πάλι πίσω)

  • Το έγγραφο θα "κατέβει" σε μορφή pdf στα downloads των εγγράφων μας και ανοίγοντάς το βλέπουμε ότι περιέχει:

  1) Το σημείωμα που θα καταθέσουμε μαζί με τις συνταγές μας (το εκτυπώνουμε)

  2) Υπόδειγμα του Τιμολογίου Φαρμάκων
  3) Υπόδειγμα του Τιμολογίου Εμβολίων κτλ
  4) Υπόδειγμα του Τιμολογίου Αναλωσίμων  Τα αντιγράφουμε στα τιμολόγιά μας και είμαστε έτοιμοι!

  Φυσικά όποιος είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τα υποδείγματά μας τα είχε σωστά.

  Καλό τριήμερο Αποκριάς σε όλους!!!!
  Στις αρχές κάθε έτους τα φαρμακεία θα πάρουν βεβαίωση από το ΚΜΕΣ για το ποσό που παρακρατήθηκε 
  σαν έκπτωση επί του τιμολογίου και ως rabate και θα εκδώσουν αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο:

  Πώς τιμολογούμε Ταμεία στο Farmakonet

  Φυσικά δεν παίζει να πιάσουμε κομπιουτεράκι τη σήμερον ημέρα!!! Τιμολογούμε εύκολα και γρήγορα από το πρόγραμμά μας!

  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΡΕΠΕΙ Η ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Ή ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΣΤΟ TAXIS!
  Μόνο που πλέον θα βγάζει ξεχωριστά τιμολόγια για φάρμακα+ΦΥΚ και για Εμβόλια και παράγωγα αίματος. Δείτε πώς:


  Φυσικά εδώ πλέον θα έχουμε 2 καταχωρίσεις:

  λαΔΑς ΟΔΗΓΙΕΣ

  πΆΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -->ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ --> ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΤΑΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ

  ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ!
  ΜΕΤΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΜΕΣ
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΦΥΚ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΦΥΚ (ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ 0)
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ 6,5%!
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑ , ΒΑ
  ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΟ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑ"
   ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ Ε ΔΑΠΥ
  ΑΝΤΙΣΟΙΧΑ 13 ΚΑΙ 23 % ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ Δ!  ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 1Ε ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (υπάρχει ίσως ένα μικροπρόβλημα με τις μερικές εκτελέσεις)
  ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ 20€ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΝΕΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΠΟΣΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΝΩ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ , ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

  ΠΑΤΑΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΓΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ Η ΚΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ!
  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου